SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykisk helsearbeider

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3300737142

Closing date: 13-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Psykisk helsearbeider - Seksjon psykisk helse

Psykisk helsetjeneste for voksne i bydel Grorud består av team for psykisk helsearbeidere, samlokalisert botilbud og Aktivitetssenteret Løkta. Psykisk helsearbeid er ett relativt nytt fagfelt der det er behov for innovasjon og nyskaping for å møte innbyggere med psykiske helseutfordringer på en god måte i tråd med hvem de er.

Bydel Groruds befolkning kjennetegnes av stort mangfold, med innbyggere fra rundt 150 nasjonaliteter. Psykisk helseteamet er tverrfaglig sammensatt av ansatte med treårig helse/sosialfag med div. videreutdanninger. Det er dette teamet som skal styrkes. Spesielt ser vi at innbyggere med store behov for hjelp og liten evne til å ta den i mot er en utfordring for oss.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet innebærer psykisk helsearbeid til hjemmeboende med varierende psykiske helseutfordringer. Arbeidet består i oppfølging i form av psykososiale tiltak der samtale og koordinering er sentrale begreper. Psykisk helsearbeider har ansvar for enkeltpersoner i sin caseload, men det arbeides også med teambasert oppfølging i saker der det er ekstra utfordrende å komme til og å stå i relasjon over tid. Oppgavene er knyttet både til kortvarige intervensjoner og langvarig relasjonelt arbeid.
Kreativitet i tilnærming vil bli vektlagt som en viktig faktor ved ansettelse. Arbeidet krever stor grad av selvstendighet/trygghet, evne og vilje til utstrakt tverrfaglig samarbeid og koordinering med andre aktuelle aktører som f.eks nyopprettet forpliktende ambulerende samhandlingsteam ved Groruddalen DPS

Kvalifikasjoner:
Krav om bachelor i helselfag med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Andre videreutdanninger innen psykisk helsefeltet kan vurderes.

Vi ser gjerne at du har kompetanse innen ett eller flere av følgende felt:
Flerkulturelt psykisk helsearbeid
Traumebehandling
Målrettet bruk av aktivitet
Rus
Kognitiv terapi
Unges psykiske helse
Eldres psykiske helse
Gruppe
Undervisning/veiledning

Vi ser det som en stor fordel om du har erfaring med både kommunalt psykisk helsearbeid og 2 linje arbeid. Om du har erfaring som pasient/bruker av psykisk helsetjeneste vil dette vektlegges positivt.
Godkjent politiattest

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.
Tilleggsutdanning

Personlige egenskaper:
I psykisk helsearbeid er personlig egnethet en svært viktig kvalifikasjon. Vi vektlegger egenskaper som:
Tydelig og vennlig kommunikasjon
Fleksibilitet når det gjelder å ta på seg arbeidsoppgaver.
Evne til å prioriterer arbeidsoppgaver, ryddig og strukturert
God evne til samarbeidsevne. Lyttende respektfull holdning til mottagere av tjenester og samarbeidspartnere.
Evne til å takle arbeidspress
Gjennomføringsevne
God skriftlig og muntlig framstillings- og presentasjonsevne

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Et spennende fag- og arbeidsområde med varierte arbeidsoppgaver.
Et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig- og personlig utvikling
Internundervisning
Veiledning
Hospiteringsordning med psykisk helsevern ved Ahus
Flekstid
Fast stilling
Lønnstrinn 31-43( kr 439 800- 540 200 pr år) etter Oslo kommunes lønnsregulativer

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jan Erik Løkkeberg Seksjonsleder psykisk helse, phone: +47 97668280, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com