SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykisk helsearbeider

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3152221731

Closing date: 05-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Psykisk helsearbeider - Hjemmetjenesten felles

Avdeling rehabilitering og omsorg er i en spennende utvikling! Vi skal ha tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpasset innbyggernes behov. Utviklingen skal skje gjennom styrket tverrfaglig samhandling og tilpasning av organisering. Fokus på brukermedvirkning og kunnskapsbasert praksis skal stå sentralt.

For å utvikle vår kompetanse og forbedre tjenestene deltar vi i to viktige Oslo-prosjekter: Tillitsmodellen og Nettverk og frivillighet. Vi har innført hverdagsrehabilitering og skal også gjennom et internt og inspirerende prosjekt -demensvennlige hjemmetjenester- tilpasse tjenestene for personer med demens og deres pårørende.

Vi styrker den tverrfaglige kompetansen i hjemmetjenesten og har opprettet et årsverk helsearbeider. Stillingen er organisert under hjemmesykepleietjenesten med base på Bogerud men vil etter behov utøve tjeneste på tvers av hjemmetjenestens grupper. Psykisk helsearbeider vil bidra til målrettet oppfølging av målgruppe i hjemmetjenesten med særskilt fokus på psykisk helse og bidra til at annet personell i hjemmetjenesten er best mulig rustet til å møte mennesker med psykiske lidelser.
Vi søker deg som har ressursbruk og mestring i fokus og ønsker å gjøre tjenestemottageren hverdag best mulig -basert på hva som betyr mest for ham/henne! Deltagelse og pilotering i Tillitsmodellen og andre prosjekter vil kunne føre til endret organisering av tjenestene og den som ansettes må påregne mulig endring i arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:

Tjenesteansvarlig for brukere med behov for psykisk helse oppfølging
Fremme egenmestring og mulighet til å mestre å bo i eget hjem lengst mulig
Tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper i hjemmetjenesten samt andre samarbeidspartnere
Utøve tjenesten i henhold til vedtak
Gi støtte, veiledning og opplæring til brukere og pårørende
Veiledning og opplæringsansvar for ansatte, studenter, lærlinger og elever i hjemmetjenesten
Bidra til utvikling av psykisk helsearbeidtjenester til målgruppen
For øvrig utføre de oppgavene nærmeste overordnede pålegger
Arbeidstid 37,5 timer pr.uke

Kvalifikasjoner:
3- årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag - sykepleier eller vernepleier
Videreutdanning innen psykisk helse
Relevant arbeidserfaring med målgruppen
Erfaring med tverrfaglig arbeid
Gode kommunikasjonsferdigheter
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Beherske IKT verktøy og dokumentasjonssystemet Gerica
Førerkort klasse B
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C1

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Gode samarbeids-og kommunikasjonsevner
Trives å jobbe tverrfaglig og i team -men evner også å jobbe selvstendig
Trygg i sitt fag og beslutningsdyktig
Strukturert, ansvarsbevisst
Nysgjerrig og entusiastisk
Fleksibel og tilpasningsdyktig
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Et spennende arbeidsted i utvikling
Muligheten til å bidra i utviklingen av tjenestetilbudet
En variert arbeidshverdag
Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
Gode kollegaer med høy fagkompetanse
Ltr.38 (kr. 494 200)

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Cathrine Engene Gøranson avdelingssykepleier, phone: +47 958 83 221, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com