SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3311854176

Closing date: 19-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Prosjektleder for ByKuben - ressurssenteret

Prosjektet ByKuben (tidligere Byøkologisk innovasjonssenter)er en viktig satsing for byrådet hvor det er bevilget midler fra 2017 til og med 2020. Prosjektet er lagt til Ressurssenteret i Plan- og bygningsetaten i enhet for Arkitektur- og planfagkompetanse.

Vi søker en prosjektmedarbeider som skal bistå med gjennomføring, oppfølging og drift av digital tilstedeværelse, arrangementer, møter, kommunikasjonsarbeid m.m i prosjektet. En viktig oppgave vil også være å ha særlig ansvar for rollen som motivator og bindeledd for aktører som tar kontakt med ByKuben. Stillingen er midlertidig og varer ut 2020.

Byøkologi handler om samspillet mellom mennesker og natur i bymessig bebyggelse, samt byens helhetlige økologiske fotavtrykk. ByKuben skal bidra til at Oslo kommune når sine ambisiøse klimamål om å bli en nullutslippsby innen 2030 og skal bygge opp under kommuneplanens mål for grønn byutvikling. Samtidig skal ByKuben ha et særlig fokus på innovasjon og nytenking, mennesker i den grønne byutviklingen, være en møteplass og et forbilde- og et kunnskapssenter for økologiske løsninger.

Ta med deg originale attester og vitnemål for kopiering i etaten ved innkalling til intervju.

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig andre stillinger i avdeling. Oppgi i søknaden hvis dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver:

Lede og videreutvikle Bykuben, som konsept, strategi og sikre leveranser
Utvikle ByKubens interne prosesser, rutiner og risikostyring
Ansvar for gjennomføring av gode samhandlingsprosesser mellom ulike aktører og interessenter, som politisk ledelse, samarbeidspartnere, berørte etater og styrings- og ressursgrupper
Nettverksbygging
Kommunikasjon og formidling av ByKubens virksomhet og ambisjoner
Delta inn i etatens miljøarbeid

Kvalifikasjoner:
Høyere utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets, eksempelvis arkitekt, ingeniør, samfunns- eller naturviter
Erfaring med målrettet prosess- og prosjektledelse
Erfaring med samarbeidsprosesser med ulike interessenter og aktører
Kunnskap og erfaring knyttet til bærekraftig by- og samfunnsutvikling
Erfaring med innovative arbeidsprosesser og prosjekter med stor grad av nybrottsarbeid vil være en fordel
Svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for mangelfull formell utdanning

Personlige egenskaper:
Ønske om å bidra til å realisere en bærekraftig og klimasmart byutvikling i Oslo
Høy gjennomføringsevne og strukturert leveringsdyktighet
Svært gode formidlingsevner
Svært god evne til å tilrettelegge for samhandling, både internt og på tvers av sektorer og fagfelt
Evne til å se muligheter og frembringe løsninger i et komplekst og flerfaglig felt
Høy omstillingsevne

Vi tilbyr:
Et faglig dynamisk og sosialt arbeidsmiljø
Muligheter for personlig og faglig utvikling
Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
Fleksitid
Treningsmuligheter i arbeidstiden i organiserte grupper eller i eget velutstyrt trimrom
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
Lønnstrinn 51-58 som tilsvarer fra kr 626 900 til kr 721 100 pr. år
#LI-BH1

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Brit Kyrkjebø enhetsleder, phone: +47 932 43 978

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com