SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk leder

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3226065720

Closing date: 21-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Pedagogisk leder - Fridtjovs gate barnehage

Fridtjovsgate barnehage er en 3 avdelings barnehage som er i et team bestående av to barnehager på Vålerenga. Huset har to avdelinger med barn fra 0-3 år og en 3-6 års avdeling. Denne pedagogiske lederstillingen er på 0-3 årsavdelingen som består av 14 barn. Bemanningen er 2 pedagogisk ledere og 2 barne og ungdomsarbeidere i full stilling og en barnehagemedarbeider i 50% stilling. Vår visjon er at vi jobber med hjertet. Dette medfører at vi har fokus på voksenrollen og barns medvirkning.

Arbeidsoppgaver:

planlegge, tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske aktiviteter med barna
ansvar for samarbeidet med foreldrene
organisere hverdagen på avdelingen
delta i praktiske, daglige gjøremål
delta på pedagogiske ledermøter, personalmøter og holde ukentlige avdelingsmøter
samarbeide med de andre avdelingene på en hensiktsmessig måte

Kvalifikasjoner:
Utdanningskrav: Det kreves førskolelærerutdanning / barnehagelærerutdanning. Andre med annen relevant høgskole-/universitetsutdanning innen pedagogikk er velkomne til å søke. For søkere uten førskolelærerutdanning / barnehagelærerutdanning kan det søkes/gis dispensasjon fra utdanningskravet for inntil 1 år.
For alle med barnehagelærerutdanning fra andre land enn Norge, kreves godkjenning av utdannelsen fra Utdanningsdirektoratet. Godkjenning vedlegges søknaden.

Vi ønsker oss en pedagogisk leder som:
evner å jobbe med hjertet sitt
har fokus på barn og foreldre
vil jobbe i en liten barnehage med et godt omdømme
trives med en aktiv hverdag med barn i utvikling
er villig til å ta ansvar og samarbeide
Vi benytter norsk som arbeidsspråk. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. God evne til kommunikasjon med øvrige ansatte og brukere er avgjørende.

Krav:
bestått Nasjonal norskprøve B1 eller tilsvarende må dokumenteres.

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningstittel:
Førskolelærer/barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
er sterk faglig og en tydelig leder
er kreativ og løsningsorientert
er blid og positiv
er interessert i å være ute og på turer
har god organiseringsevne

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
førskolelærere i alle pedlederstillinger
å være en del av en engasjert og flerkulturell personalgruppe
veiledning av nyutdannede førskolelærere
å være en del av et aktivt fagmiljø
barnehagen er aktiv øvingsbarnehage for HiOA
på Vålerenga er det sentralt, men likevel småhusbebyggelse og grøntområder
Bydelen har rabatt på trening.
Tiltredelse krever godkjent politiattest
Lønnsplassering i lønnstrinn 32 til 45 (446 700 - kr 559 900 pr år). i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Forbehold om godkjenning av lønnsnivå.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Gro Stumberg teamleder, phone: +47 481 69 766

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com