SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Contract type: Fast stilling

Percentage: 47,89%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 2899409554

Closing date: 17-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Miljøterapeut - Mølla boliger

Enhet for tilrettelagte tjenester består totalt av fem boliger og et dagsenter for samme brukergruppe. Boligene ligger spredt i Bydel Sagene. Vi søker nå en miljøterapeut til Ila og Mølla bolig. Ila og Mølla bolig følger opp 16 brukere med sammensatte og varierte bistandsbehov, herunder multifunksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og andre kognitive utfordringer. Boligen ligger sentralt ved Alexander Kiellands plass, med god kollektivtransportdekning og med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter langs Akerselva. Boligene har ca. 23 årsverk i turnus, og er tverrfaglig sammensatt av blant annet vernepleiere, pedagoger, helsefagarbeidere og miljøarbeidere.

Vi søker en dyktig miljøterapeut for å utfylle et allerede godt fungerende team, som brenner for å jobbe med brukergruppen og som vil være et positivt tilskudd til boligen. Stillingen innebærer arbeid hver annen helg.

Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse. Alle tjenestemottakere skal få oppnevnt en tjenesteansvarlig. Tjenesteansvarlig skal sikre brukermedvirkning, god praksis på arbeidsstedet og at tjenesten er koordinert med tjenester fra andre interne og eksterne samarbeidspartnere. De brukere som har omfattende behov, skal i tillegg få oppnevnt en primærkontakt med utdanning innen helse- eller sosialfag. Primærkontakten skal samarbeide tett med tjenesteansvarlig om gode tjenester til bruker.
Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Yte direkte tjenester til brukere etter vedtak
Oppgaver delegert fra leder
Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende rutiner
Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet
Medikamenthåndtering

Kvalifikasjoner:
Helsefagarbeider eller tilsvarende 1-årig helseutdanning
Erfaring med brukergruppen
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Bestått norskprøve 3
Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Evne til samarbeid og fleksibilitet
Bidra til positiv kultur
Evne til å spre entusiasme
Stor arbeidskapasitet
God omstillingsevne
Pålitelig
Trives med en travel arbeidshverdag

Vi tilbyr:
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Et stabilt arbeidsmiljø
Tilrettelegging for faglig utvikling gjennom interne og eksterne kurs- og opplæringstilbud
Dyktige og hyggelige kollegaer
Lønnsplassering i lønnstrinn 12-22 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Gode tjenestepensjons-, forsikringsordninger og lån i Oslo pensjonsforsikring
Treningsavtale med SATS

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Are Sigurdsen Seksjonsleder, phone: +47 959 48 005

Contact person:

Berit Lunde Seksjonsleder, phone: +47 23 47 46 48

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com