SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Contract type: Fast stilling

Percentage: 72%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3291810668

Closing date: 13-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Miljøterapeut - Bjørk miljøarbeidertjeneste

Bjørk miljøarbeidertjeneste er organisert i avdeling for Bolig og Dagtilbud i Bydel Bjerke. Avdeling for Bolig og Dagtilbud yter heldøgns helsetjenester i samlokaliserte boliger samt dagsentervirksomhet. For tiden er det 7 tjenestesteder med en leder på hvert sted. Tjenesten er rettet mot voksne med ulike funksjonshemminger.

Bjørk miljøarbeidertjenste er for tiden inne i en spennende prosess i forhold til fag- og organisasjonsutvikling og forventer at nye medarbeidere kan berike denne utviklingsprosessen. Boligen gir tjenester til 7 voksne mennesker med psykisk utviklingshemning. Vi tilstreber høyt yrkesetisk og faglig nivå vi kan være stolte av, samt et spennende og inkluderende arbeidsmiljø.

Kun elektroniske søknader mottas.

Arbeidsoppgaver:

Være tjenesteansvarlig og inneha koordinatorfunksjon.
Yte bistand på bakgrunn av fattede vedtak og Individuell plan.
Inneha ansvarsvaktrollen.
Delta aktivt i arbeid med tiltaksarbeid, miljøregler og lignende.
Være ansvarlig for utarbeidelse av fagadministrativt system.
Bidra til et godt samarbeid med brukere, pårørende/verger og andre samarbeidspartnere.
Yte veiledning og opplæring til annet personal.
Vernepleier/sykepleier vil få medisinske ansvarsoppgaver.

Kvalifikasjoner:
Autorisert vernepleier eller sykepleier annen 3-årig høyskoleutdanning innen helse og sosial kan vurderes.
Interesse av å jobbe med somatik og oppgaver knyttet til brukergruppen
Relevant kunnskap og erfaring med målrettet miljøarbeid.
Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt og beherske IKT som verktøy.
Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.
Ved ansettelse må politiattest framlegges.
Søkere fra land utenfor Norden må ha bestått nasjonal prøve i norsk, trinn 3.

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Vernepleier/Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Solid evne til å anvende fagsystem innen data (IKT).
Tjenesten benytter Gerica, GAT, Agresso og Kvalitetslosen.
Erfaring med arbeid i bolig eller sykehjem.
Ha evne til å arbeide mål- og resultatrettet.
Ha evne til og vilje til samarbeid og fleksibilitet
Være en positiv kultur- og holdningsbærer.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Ltr 28-40 / 413.100 - 502.000,-
Et stabilt og godt arbeidsmiljø.
En hyggelig imøtekommende brukergruppe som det er variert og spennende å jobbe med.
Mulighet for faglig utvikling, ansvar og spennende utfordringer.
Mulighet for å arbeide selvstendig og å påvirke arbeidsoppgavene.
Relevante interne og eksterne kurs.
Fagsamlinger og intern opplæring.
Faglig oppfølging av vernepleierkonsulent.
Todelt turnus og arbeid hver 3. helg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Rakel Gardarsdottir Styrer, phone: +47 23439281

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com