SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Contract type: Fast stilling

Percentage: 59.15%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3333757888

Closing date: 15-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Miljøterapeut 3.årig - 59,15 % stilling - Hvilende nattevakt - Olav Aukrusts vei bofellesskap

Olav Aukrusts vei boliger består av to avdelinger, en samlokalisert bolig for mennesker med utviklingshemming og en barnebolig for ungdom mellom 15-22 år. I begge avdelinger ytes det døgnkontinuerlig bistand til brukere med ulikt bistandsbehov. Tjenestestedet ligger sentralt mellom Hovseter og Holmenkollen, med kort vei til offentlig kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver:

Bistand og tilrettelegging av dagliglivets praktiske gjøremål, i henhold til utarbeidede dags- og fagplaner.
Planlegging og gjennomføring av brukerrettede tiltak, innenfor fagområdet psykiatri.

Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere, herunder spesialisthelsetjenste, Barne og ungdomspsykiatri og skole.
Stillingen er pt i barneboligen, og innebærer hvilende nattevakter, arbeid 4. hver helg. Totalt 14 vakter over 4 uker.

Kvalifikasjoner:
3- årig utdanning innen helse - sosial eller pedagogisk fag på høyskolenivå.

Andre aktuelle utdanninger kan være fysioterapeut, ergoterapeut, barnevernspedagog, sosionom, lærer og førskolelærer.
Ulike fagkombinasjoner innenfor helse-, sosial-, og pedagogiske fag på høyskolenivå vil også kunne oppfylle utdanningskravet, forutsatt at utdanningen samlet sett vurderes å gi kompetanse på bachelornivå, og at veiledet praksis inngår som en del av utdanningen med et omfang tilsvarende som i utdanningene nevnt ovenfor. Utdanningen, evt. de ulike delene av denne, må være fullført og bestått.

Dokumentasjon på fullført utdanning må vedlegges søknaden.

Erfaring fra arbeid med psykiatri og ungdom.
Gode norskkunskaper, muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting er betinget av godkjent politiattest.

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Kan arbeide selvstendig og målrettet.
Ønsker å bidra til at andre mennesker får en bedre hverdag.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Vi tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger som har et solid fokus på godt faglig miljøarbeid. Vi gir god opplæring og regelmessig veiledning.

Vi ønsker/forutsetter at våre medarbeidere deltar på aktuelle kurs og opplæringer i regi av bydel eller eksterne aktører.

L.tr: 24-36 (Kr 401.500-477.100 - 100% stilling)

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Glenn Arne Seljåsen Tjenesteleder, phone: +47 23 47 61 30, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com