SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3482008968

Closing date: 27-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Miljøterapeut 2/3 årig - Lambertseter barnebolig og avlastning

Velkommen som søker til stilling i Tilrettelagte tjenester, Bydel Nordstrand!

Tilrettelagte tjenester består av 12 bofellesskap og ett dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming.

Som ansatt i Tilrettelagte tjenester blir du del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være oppdatert og i utvikling. Dvs at du får dyktige og inspirerende kollegaer/ ledere som alle er med på å gi brukerne våre gode tjenester.

Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestesteder, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk.

Lambertseter barne- og avlastningsbolig gir per i dag døgnkontinuerlige tjenester til 7 barn, ungdom og unge voksne med ulike bistandsbehov. Boligen har 4 døgnplasser, hvor 2 av leilighetene benyttes til avlastning. Boligen har 19,5 årsverk og er tverrfaglig sammensatt av blant annet vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte. Boligen har en teamleder, en vernepleierkonsulent og 5 vernepleier/ miljøterapeutstillinger. Vi har et høyt faglig miljø. Miljøterapeut fungerer som tjenesteansvarlig for brukere.

Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Vi behandler kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver:

Delta i direkte miljøarbeid
Delta i fagutviklingsarbeid
Utarbeide div. planer/ vedtak
Samarbeid med pårørende og samarbeidsparter
Veiledning/opplæring av kollegaer
Være tjenesteansvarlig for brukere jfr. BOB
Legemiddelhåndtering
Oppgaver delegert fra leder

Kvalifikasjoner:
Bachelor innen helse-, sosial- eller ped. Fortrinnsvis vernepleier/ sykepleier
Erfaring fra målrettet arbeid med utviklingshemmede
Kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norskprøve på nivå C1

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Vernepleier/ sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet
Ha evne til å arbeide mål- og resultatrettet
Evne til samarbeid og fleksibilitet
Være en positiv kultur og holdningsbærer

Vi tilbyr:
Lønntrinn 30-42, kr. 442 900-kr. 541 800
Deltagelse i Faglig Forum
Omfattende kurs- og opplæringstilbud
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
Veiledning
Dyktige og hyggelige kollegaer/ leder

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Beate Henriksen Seksjonsleder, phone: +47 99285105, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com