SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøarbeider

Contract type: Fast og vikarait

Percentage: 50-75%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3190446009

Closing date: 13-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Miljøarbeider, fast og vikariat - Lunden miljøarbeidertjeneste

Lunden miljøarbeidertjeneste er organisert under Bolig og dagtilbud. Avdelingens tjenestesteder yter heldøgns omsorgstjenester i samlokaliserte boliger og dagsentervirksomhet. Tjenestene våre er rettet mot voksne med ulike funksjonshemninger.

Lunden miljøarbeidertjeneste yter tjenester til seks personer med utviklingshemming/autisme og sammensatt problematferd. Brukerne har variert bistandsbehov og mottar individuelt tilrettelagt tilbud av høy faglig kvalitet.
Vi arbeider systematisk etter prinsippene for målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk. Som ny medarbeider, med friske øyne, forventer vi at nettopp du vil være med på å berike denne utviklingen.
Vi tilstreber et høyt yrkesetisk og faglig nivå vi kan være stolte av, og et spennende og inkluderende arbeidsmiljø. Kompetanse per dags dato er 5 vernepleiere og 11 miljøterapeuter med helse- og sosialfaglig utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Vi har også flere ansatte med utdanning i helsfagarbeid og ufaglærte med både kort og lang realkompetanse.

Arbeidsoppgaver:

Yte bistand på bakgrunn av fattede vedtak og IP
Bidra til at beboerne har en meningsfull og variert dag.
Ved behov yte veiledning og opplæring til annet personell.
Ta ansvar og ha ambisjoner for tjenestestedets utvikling.

Kvalifikasjoner:
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Relevant erfaring fra vår målgruppe.
Beherske IKT som verktøy.
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og søkere fra land utenfor Norden må minimum ha bestått nasjonal prøve i norsk, trinn 3.
Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Personlige egenskaper:
Engasjement for brukergruppa.
Ha evnen til både å jobbe selvstendig og i team, samt ta initiativ.
Vi søker deg som er løsningsorientert og ansvarsbevisst, samt har evnen til å jobbe målrettet.
Inneha evnen til fleksibilitet.

Vi tilbyr:
Ltr 12 - 24 / Kr. 347 450 til Kr 401 500 ,-
Engasjerte og inkluderende kollegaer med godt humør
Et meget stabilt og godt arbeidsmiljø
Mulighet for å jobbe selvstendig og påvirke arbeidsoppgavene
Relevante kurs
Todelt turnus

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ann Elisabeth Sæther Fungerende Styrer, phone: +47 23 43 93 44

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com