SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lege

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3119070895

Closing date: 10-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Lege - vikariat - Akerselva sykehjem

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver? Sykehjemsetaten er Norges største drifter av sykehjem og Oslos nest største etat. Vi har ansvar for 44 langtidssykehjem og 4 helsehus. Etaten drifter selv 20 sykehjem og følger opp 28 sykehjem som driftes på kontrakt av private.

Hvert år behandles 9 000 pasienter på Oslos langtidssykehjem og helsehus.

Oslosykehjemmenes 12 000 ansatte sørger for at pasientene får god behandling, pleie og omsorg. Pasientene har 1,6 millioner liggedøgn hvert år.

Vårt senter for fagutvikling og forskning bidrar til å styrke helse- og omsorgstjenester til beste for innbyggerne i Oslo. Fagmiljøet er bredt sammensatt. Senteret skal levere praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte innen helse og omsorg i bydeler og institusjoner. Etaten har også ansvar for Oslo kommunes opplæringskontor for helse- og oppvekstfag.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Etaten skal ivareta en helhetlig oversikt over dagens og fremtidens sykehjemsbehov, og utvikle et tjenestetilbud tilrettelagt for ulike brukergrupper. Pårørendeundersøkelsen i 2014 viste at 91 prosent av pårørende var fornøyde.

Vi skal være førstevalget for de beste. Vi rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere gjennom å arbeide med helse, miljø og sikkerhet, inkluderende arbeidsliv, kompetanse- og fagutvikling, og vi tilbyr et røykfritt arbeidsmiljø.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det.

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Akerselva sykehjem er et topp moderne sykehjem som ligger vakkert til ved Akerselva i Bydel Sagene. Sykehjemmet har 128 plasser med 16 plasser på hver avdeling fordelt på 4 somatiske, en avdeling med forsterket psykiatri, en avdeling for pasienter med demenssykdom og en lindrende avdeling.
Det ledige vikariatet er hovedsaklig knyttet til lindrende avdeling.
Det er en fordel med erfaring fra palliativ behandling.
Sykehjemmet er i en omorgansieringsprossess og det er besluttet at lindrende avdelingen skal flyttes til Solvang helsehus.
100% vikariat fra september 2016 - juli 2017, videre
60% vikariat fra juli 2017 til april 2018.

Arbeidsoppgaver:
Ansvar for medisinsk behandling til sykehjemmets pasienter
Ta imot, og følge opp pasienter
Fortløpende oppdatering av journaler og medisiner
Bidra til tverrfaglig samarbeid ved sykehjemmet
Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer, studenter og turnusleger
Gjennomføre kliniske undersøkelser og foreta legemiddelgjennomgang
Bidra til opplæring innen eget fagområde ihht sykehjemmets behov
Ha god kunnskap om, og vektlegge omsorg ved livets slutt.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste i Norge eller utlandet
Minimum 2 års klinisk erfaring etter turnustjeneste hvor minimum 1 år i Norge
Bestått både muntlig og skriftlig norskprøve på høyere nivå (Bergenstest)
I tillegg vil opplevd nivå på norskkompetanse ifm intervjuet vektlegges
Ha gode datakunnskaper evt erfaring med Gerica er en fordel
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:
Være målrettet og strukturert
Initiativrik og løsningsorientert
Engasjert og interessert i å arbide med eldre mennesker
Gode samarbeidsevner
Kunne jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr:
Du blir endel av et aktivt fagmiljø med høyt engasjement
Du vil få kollegaer med høy tverrfaglig kompetanse
Du vil bli en del av en spennende arbeidsplass under utvikling
Du blir en del av et mangfoldig arbeidsmiljø med fokus på nærvær og trivsel
Sentral beliggenhet med gode kollektivforbindelser
Årslønn kr 812 600

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com