SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kontaktlærere

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 2988620830

Closing date: 03-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Kontaktlærere på 1. - 4. trinn - Kjelsås skole

Kjelsås skole er en av Oslos største barneskoler. Vi flyttet inn i nye og rehabiliterte lokaler høsten 2012. Å utvikle skolens praksis og elevens læring er et kontinuerlig arbeid. På Kjelsås skole jobber vi systematisk for å sikre den best mulige undervisningen og vurderingen i klasserommene. Vi samarbeider om innholdet i undervisningen og jobber for å bevisstgjøre elevene på progresjon og mestring i eget læringsarbeid.

Vi jobber sammen med en engasjert foreldregruppe om alle elevenes trivsel og læring. Gjennom tett samarbeid mellom lærerne og klasser på hvert trinn, skal alle elevene ha mange trygge voksne og barn de kan støtte seg på i skolehverdagen. Gjennom helhetlig trening i sosial kompetanse skal vi ruste elevene til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Vi bruker marka og nærområdet aktivt som læringsarenaer for å styrke nysgjerrighet og lærelyst.

Visjon: "Vi spår ikke om elevenes framtid - vi jobber for den!"

Arbeidsoppgaver:

Kontaktlærere på 1. - 4. trinn
Tett samarbeid på skole med team, ledelse, foresatte og eksterne instanser

Kvalifikasjoner:
Godkjent lærerutdanning
Bør ha undervisningskompetanse i basisfagene
Mål og resultatorientert
Behersker IKT godt
Personlig egnethet blir tillagt stor vekt

Utdanningsretning:
Allmenne fag
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
Trygg og tydelig klasseleder
Er fleksibel og nysgjerrig på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
Tar konstruktive initiativ til og er medskapende i samarbeidsprosesser
Tydelig positiv holdning til alle elevers faglige og sosiale utvikling

Vi tilbyr:
Et arbeidsmiljø preget av inkludering, godt humør og tett samarbeid
Nye og/eller ombygde lokaler
Jevn kjønnsfordeling
Gode kollektivtilbud, tog, trikk, buss
Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Skovly Assisterende rektor, phone: +47 48002866, email: Click here

Contact person:

Øyvind Herland Berge avdelingsleder, phone: +47 97124826, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com