SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Klubbleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 50%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3085308222

Closing date: 15-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Klubbleder - Tveita fritidsklubb

Tveitaklubben søker etter en Klubbleder med høyskole/Barne- og ungdomsarbeider med fagbrev (BUA) i en 50 % stilling.

Tveitaklubben har i over 40 år gitt et sosialt- og kulturelt aktivitetstilbud på ettermiddag, kveld- og i helger til barn og unge i lokalmiljøet. Klubben er en del av Enhet for kultur, møteplasser og frivillighet og deltar inn det bydelsomfattende samarbeidet med de andre fritidsklubbene.

Klubben jobber målrettet med forebygging av uønsket adferd gjennom fokus på positive mestringsoppgaver som styrker de unges selvtillit og selvfølelse. Klubbmiljøet er dynamisk og til tider utfordrende. De unge er ressurssterke og gjennom klubbråd sikres brukermedvirkning, en viktig drivkraft i hva klubben til en hver tid skal tilby. Dette innebærer at arbeid direkte med barn og ungdom, organisering og tilrettelegging av aktivitetene i samarbeid med klubbråd og klubbleder.

Stillingsinnehaver går inn i eksisterende arbeidsplan og følger Tveitaklubbens årsplan. Arbeidstiden er fordelt på to hele dager og en halv dag pr uke. For kommende semestret er dette tirsdager kl. 13.00-21.00, onsdager kl. 13.00-16.15 og fredager kl. 1300-2100/14.30-22.30. I skoleferier og høytider går ansatte over i bydelens feriebemanning og dagåpningstid.

Det er krav om å levere politiattest før stillingen kan tiltres.

Kun e-søknader vil bli vurdert. Det er ikke mulig å sende inn scan av vitnemål og attester via epost. Oppgi to referanser i søknaden disse vil kunne bli kontaktet i ansettelsesprosessen.
Orginale attester og CV tas uoppfordret med på et evt intervju.

Arbeidsoppgaver:

ansvar for å følge opp det pedagogiske tilbudet ved juniorklubben
gjennomføre aktiviteter i samsvar med øvrige personale
arbeidsleder for deltidsansatte
veileder for lærlinger, praktikanter og studenter
følge opp og koordinere aktivitetstilbudet
samarbeid med bydelens skoler, foresatte,politi og barnevernet
promotering og rekruttering av tilbudet
søknader og rapportering
enkelt kontorarbeid, innkjøp, utstyr m.m
kveldsarbeid ihht oppsatt arbeidsplan
noe helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner:
Høyskoleutdannelse eller pågående utdanning som nærmer seg avslutning (kulturarbeid,sosialt arbeid e.l) hvor baclorgrad kan fremlegges.
fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider
relevant dokumenterbar erfaring fra klubbarbeid kan erstatte utdanning.
krav om god kunnskap og erfaring med programmene Word, Xcel, Outlook
muntlig kommunkasjonsevne som gjør deg forstått
gode forståelse av norsk som er vårt daglig språk i klubben
beherske norsk skriftform slik at du kan lese våre rutiner og prosedyrer, skrive dagsrapporter og utføre klubbens planer og program.
erfaring fra forebyggende ungdomsarbeid
trenere/instruktører innen metodene ART, Gatemekling eller Sisterhood er ønskelig
erfaring fra arbeid med mennesker som har ulik etnisk bakgrunn, religion og seksuell legning.
erfaring med prosjektarbeid er ønskelig
erfaring fra ledelse

Utdanningsretning:
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
Helse-, sosial- og idrettsfag
Humanistiske og estetiske fag

Utdanningstittel:
Klubbleder med høyskole

Utdanningsnivå:
Fagskole/Fagbrev (2 år)
Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper:
du klarer å gi konstruktive tilbakemeldinger
du ser etter det gode i andre
du lager relasjoner og nettverk
du liker til å jobbe med mennesker og i et team
du liker å jobbe med barn og ungdom
du klarer å være nøytral i etiske spørsmål
du innehar evner kunstnerisk/kreativ
du jobber selvstendig men klare å følge oppsatte planer

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
gode lønns- og arbeidsbetingelser
godt arbeidsmiljø
klart definerte ansvars- og myndighetsområder
ansvar for og deltagelse i utarbeidelse av tilbudet
faste arbeidsdager og tider
tydelige avklaringer om ekstra arbeid
oversiktlige halvårsplaner
kveldstillegg etter gjeldene satser

Klubbleder med høyskoleutdanning lønnstrinn 28-40
Barne- og ungdomsarbeider med fagbrev lønnstrinn 15-25

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Inga-Lise Nordlys Områdeleder Alna sør ungdomstilbud, phone: +47 950 46 149, email: Click here

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com