SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagsjef

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3438227252

Closing date: 28-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Fagsjef - rusområdet

I Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester er ledig fast stilling som fagsjef på rusområdet i Seksjon for arbeid, bolig og velferd.

Seksjonen har ansvar for planlegging og utvikling av sosiale tjenester i bydelene og Velferdsetatens tjenester i tråd med endrede behov og politiske føringer. Det må forventes å arbeide med alle seksjonens oppgaver, men med særlig vekt det rusarbeidet som kommunen driver i Velferdsetaten og i bydelene. Som fagsjef, forventes det å kunne ivareta et selvstendig ansvar for strategisk utvikling av eget fagområde. Fagsjefen bør også ha kunnskap om tilgrensende fagområder, ikke minst sammenhengen med psykisk helsearbeid. Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver:

• Delta i planlegging og utvikling av innholdet i tjenestene
• Etatsoppfølging
• Budsjettarbeid
• Utredning og saksbehandling

Kvalifikasjoner:
• Universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå. Ved særlig lang og relevant erfaring vil utdanning på bachelornivå kunne være tilstrekkelig.
• God kunnskap om offentlig forvaltning, tjenester og kommunens styringssystem kreves
• Erfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon er ønskelig
• Erfaring fra arbeid med rusavhengige er ønskelig
• Kjennskap til Oslos bydeler er ønskelig, gjerne erfaring fra sosiale tjenester i NAV
• Ledererfaring er en fordel

Personlige egenskaper:
• Svært god skriftlig fremstillingsevne
• Selvstendighet
• Gode samarbeidsevner
• Evne til å håndtere varierte utfordringer knyttet til faglige, administrative og politiske interesser. Det stilles store krav til rolle- og systemforståelse, og god evne til konsekvenstenking.
• Evne til nytenking og kreativ løsningsorientering
• En analytisk person med evner å se fremover, herunder forstår samfunnsutviklingen
• Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og skikkethet for stillingen, herunder gode samarbeidsevner, fleksibilitet, omstillingsevne og serviceinnstilling

Vi tilbyr:
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Fleksibel arbeidstidsordning
• Utfordrende hverdager i et godt arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale og kvalifikasjoner som fagsjef mellom ltr.60 og 70 (kr 750 200- kr 911 700)

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom er der behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerne kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Søknaden sendes elektronisk.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Knut Egil Asprusten seksjnssjef, phone: +47 979 86 248

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com