SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagkonsulent

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3513591312

Closing date: 11-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Fagkonsulent rus - Avdeling rus og psykisk helse

Nav kontoret har 130 stillinger hvor av kommunale tjenester utgjør ca 80 stillinger. Kontoret har et stort og variert fagmiljø, og består av flere avdelinger. Vi har en avdeling for brukere med særskilte helseutfordringer. Innad i avdelingen har vi et eget team som jobber med brukere som har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Det er nå ledig stilling som Fagkonsulent rus.

Arbeidsoppgaver:

Utredning etter sosialtjenesteloven, helse - og omsorgstjenesteloven, folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven
Saksbehandling etter sosialtjensteloven og helse - og omsorgstjenesteloven
Gi råd og veiledning, samt følge opp brukere
Henvisning til TSB
Ansvar for brukere som vurderes etter HOL §§ 10-2 og 10-3
Samarbeid med øvrig tjensteapparat og andre instanser
Bistå med faglig utvikling av teamet
Bistå med opplæring og veiledning av ansatte0

Kvalifikasjoner:
Bachelor i sosialarbeid / velferdsviter
Videreutdanning i rus og/eller psykaitri eventuelt master i sosialtarbeid med fordypning i rus / psykaitri - lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for videreutdanning / master.
Erfaring fra oppfølgingsarbeid i NAV
Erfaring fra arbeid med personer som har rusproblemer og/eller psykiske lidelser
God oversikt over hjelpeapparatet

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner og evne til å skape relasjoner
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Vi søker etter en engasjert, driftig, selvdreven og fleksibel person
Vi trenger en som skaffer seg raskt oversikt og har gjennomføringsevne, er ansvarsfull og løsningsorientert
Du må evne å jobbe selvstendig,men også være team orientert
Du må tåle og håndtere stress
Godt humør er en fordel
Det legges spesielt vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:
Lønnstrinn 40 ( kr 523 200,- )
Fleksitidsordning
Mulighet til å jobbe i en spennende, multietnisk bydel
Et godt faglig miljø, med engasjerte og kompetente medarbeidere, som bryr seg og tar vare på hverandre
En arbeidsplass med fokus på tverrfaglig samarbeid
Høyt arbeidstempo, varierte oppgaver og faglige utfordringer

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Catharina Fridell Avdelingsleder, phone: +47 23497120

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com