SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagkonsulent helseavklaring

Contract type: Fast

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3483551698

Closing date: 07-07-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Fagkonsulent helseavklaring - Avdeling rus og psykisk helse

NAV kontoret har 130 stillinger hvorav kommunale tjenester utgjør 76 stillinger. Kontoret har et stort og variert fagmiljø, og består av flere avdelinger. Vi har en oppfølgingsavdeling for brukere med særskilte helseutfordringer knyttet til rus og psykiskelidelser. I den avdelingen har vi to stillinger øremerket helseutredning. Bakgrunnen for dette er at enkelte brukere har så store helseutfordringer at det hindrer dem i å ivareta egen helse og inntektssikring.

Arbeidsoppgaver:

Utredning etter sosialtjenesteloven, helse - og omsorgstjenesteloven, pasientrettighetsloven, folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven.
Tett og helheltig oppfølging av noen få brukere
Saksbehandling etter sosialtjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og folketrygdloven
Samarbeid med øvrige tjenesteapparat og andre instanser
Fagansvar for helseutredning
Opplæring og veiledning av ansatte

Det kreves:
Relevant høgskole/universitetsutdanning, minimum bachelorgrad
God oversikt og kjennskap til regler og lovverk innen helseområdet
Arbeidserfaring fra NAV - kontor er ønskelig
Erfaring med helseutredning er ønskelig
Erfaring fra veiledning av kolleger

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Høgskole / universitetsudannelse

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Det kreves:
Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Pedagogiske ferdigheter
Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Evne til å håndtere stress
Godt humør og tålmodighet er en fordel
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Lønnstrinn 40 ( kr 523 200)
Mulighet til å jobbe i en spennedene, multietnisk bydel
En arbeidsplass med fokus på tverrfaglig samarbeid
Mange og varierte arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Catharina Fridell Avdelingsleder, phone: +47 23497120, cell: +47 953 67 042

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com