SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagansvarlig

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3344732826

Closing date: 02-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Fagansvarlig - Kunde - og kontraktsseksjonen kunde AD

Vi har en ledig stilling som fagansvarlig i kundeavdelingen, kunde- og kontraktsseksjonen (KKS), da en av våre dyktige medarbeider har gått av med pensjon.

Kundeavdelingen er allsidig når det gjelder alder, erfaring og utdanning. Avdelingens dyktige og engasjerte medarbeidere arbeider daglig for å gi Oslos befolkning en avfallshåndtering hvor miljø og brukerorientering står i fokus. Kunde-og kontraktsseksjonens ansvarsområde omfatter blant annet innsamlingen av restavfall, papir, glass og metall, miljøstasjoner og poser til kildesortering. KKS har et særskilt ansvar for utvidet kildesortering og aktiviteter som bidrar til at etatens mål om 50 % materialgjenvinningsgrad nås.

Vi ønsker oss en kollega som skal være seksjonens ressursperson på renovasjonsløsninger, kildesortering og kundebehandling. Samtidig som du vil få ansvaret for å følge opp teamets daglige drift, vil du også utføre mange av de samme oppgavene, som for eksempel godkjenning av nye renovasjonsløsninger og veilede utbyggere og våre kunder. I samarbeid med resten av teamet vil du jobbe for å utvikle teamet og aktuelle arbeidsprosesser.
Du har evne til å bygge gode relasjoner til våre kunder og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr en utfordrende stilling med varierte arbeidsoppgaver, hvor du styrer store deler av arbeidshverdagen din selv.

Tiltredelse etter avtale.

Vi tilbyr lønnstrinn 40 - 42 avhengig av kompetanse og erfaring. For tiden utgjør dette fra kr. 512 100,- til kr. 530 300.-.

Intervjuer er planlagt gjennomført i uke 48. Aktuelle kandidater til intervju vil bli kontaktet.

Arbeidsoppgaver:

Være seksjonens ressursperson på renovasjonsløsninger, kildesortering og kundebehandling
Ansvar for at teamets daglige oppgaver fordeles og utføres
Utvikle og effektivisere driften
Ansvar for kontinuerlig kompetanseutvikling i teamets fagområde
Godkjenne renovasjonsløsninger og følge opp kundehenvendelser
Saksbehandling
Delta i tverretatlige og interne samarbeidsfora og prosjekter
Støtte teamleder og forøvrig bidra til at alle teamets og seksjonens oppgaver utføres på en tilfredsstillende måte

Kvalifikasjoner:
Fullført utdannelse fra høgskole eller universitet på bachelor nivå
Kompetanse og solid erfaring i alle stillingens oppgaver, samt dokumenterte resultater kan oppveie for krav om utdannelse
Kompetanse og erfaring i renovasjonsløsninger, eller høy teknisk kompetanse og -forståelse
Kompetanse og erfaring med tjenesteutvikling og kompleks saksbehandling
Generell IKT-kompetanse med forståelse for verktøyenes utnyttelsesmuligheter
Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne
Førerkort klasse B

Fordel for stillingen
Kompetanse i prosjektarbeid
Erfaring fra prosessutvikling med LEAN metodikk eller tilsvarende

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Lederegenskaper og evne til å bygge gode relasjoner
Utpreget resultat- og gjennomføringskultur
Sterk pådriver og utviklingsorientert, skape endring og handling
Evne til analytisk og strategisk tenking, og til å se helhet og sammenhenger
Personlig egnethet vektlegges

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
En arbeidsplass med gode muligheter for faglig utvikling, og hvor du opparbeider deg etterspurt kompetanse
Fleksitid
Tilgang på trimrom
Aktivt bedriftsidrettslag
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Morten Billeteamleder, phone: +47 414 13 486

Contact person:

Øivind Juliussenteamleder, phone: +47 924 57 234

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com