SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Ergoterapeut

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3363170862

Closing date: 12-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Ergoterapeut - Enhet Forebygging og rehabilitering

Enhet forebygging og rehabilitering har ledig fast stilling 100% ergoterapeut fra og med 1.6.2017. Stillingen er nyopprettet og skal bidra tett inn til hjemmetjenestene for å innføre hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering samt ordinære ergoterapioppgaver for eldre over 18 år.

Arbeidsoppgaver:

Øke kompetansen til hjemmetjenestene i hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring
Bidra til holdningsskapende arbeid i hjemmetjenestene
Bistå i direkte brukerarbeid i samarbeid med hele hjemmetjenesten
Støtte og veilede ansatte i deres arbeid for å få implementert hverdagsmestring
Drive kompetansehevende tiltak rettet mot de ansatte i hjemmetjenestene
Ordinære ergoterapioppgaver for hjemmeboende eldre over 18 år
Planlegge, gjennomføre, dokumentere og kontinuerlig evaluere målrettede tiltak.
Bidra til å øke brukermedvirkning både på individ og systemnivå
Bidra aktivt i tverrfaglig samarbeid og til innføring og oppfølging av velferdsteknologi
Godkjent bestiller rolle fra NAV-HMS
Ønskelig med erfaring fra og arbeid med endringsprosesser
Gi støtte og veilede ansatte i direkte brukerarbeid i hele hjemmetjenesten.
Øke kompetanse med undervisning og holdningsskapende arbeid..

Kvalifikasjoner:
Ergoterapeut med norsk autorisasjon
Solide fagkunnskaper i ergoterapi og dokumentert erfaring fra arbeidsfeltet
Kunnskap om lovverk som regulerer tjenesten
Vi benytter norsk som arbeidsspråk og søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig. God evne til kommunikasjon med øvrige ansatte og brukere er avgjørende
Beherske relevant dataverktøy
Godkjent bestiller rolle fra NAV-HMS
Ønskelig med erfaring fra og arbeid med endringsprosesser
Gode dokumenterte kunnskaper i fagsystemet Gerica
Erfaring med og interesse i fagområdet tverrfaglig samhandling, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
Ønskelig med erfaring fra og arbeid med endringsprosesser
Godkjent bestiller rolle fra NAV-HMS
Godkjent politiattest

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningstittel:
Ergoterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner
Løsnings- og resultatorientert
Evne til å kunne arbeide selvstendig, målrettet og i team
Stor interesse for hverdagsmestring/rehabilitering, velferdsteknologi
Evne til å se helhet rundt brukers totale situasjon
Kunne være en god motivator
Gode pedagogiske evner
personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø
Lyse fine lokaler sentralt på Tøyen
God pensjonsordning
For tiden fleksitid
100 % fast stilling
Lønnstrinn 37 (tilsvarende 486.200) med forbehold om godkjent lønnsplassering

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Hege Gambo Rangsvåg Enhetsleder, phone: +47 23431360, cell: +47 95986522

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com