SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Bydelsdirektør

Contract type: Åremål

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3365268989

Closing date: 02-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Bydelsdirektør Bydel Bjerke

Bydel Bjerke er en flerkulturell bydel som ligger sørvest i Groruddalen. Bydelen har 30 913 innbyggere og et bruttobudsjett på 1,342 mrd. kroner. Deler av bydelen vil i årene fremover gjennomgå store transformasjoner og bydelen er i vekst. Det er store levekårsforskjeller innad i bydelen. Bydelen er med i Groruddalssatsingen, som er et samordnet statlig og kommunalt utviklingsprogram med målsetting å styrke levekår i utsatte områder. Dette gir bydelen et spennende handlingsrom for innovasjon og videreutvikling av bydelen slik at det blir en "bydel for alle". Tjenesteutvikling, innovasjon og digitalisering vil være sentrale innsatsområder i tiden fremover. Denne satsingen skal skje med stor grad av innbyggerinvolvering og samskaping.

Vi søker en bydelsdirektør som har ambisjoner om å videreutvikle tjenestetilbudet i Bydel Bjerke og delta i kommunens pågående innovasjons- og moderniseringsprosesser. Vedkommende må være en lagspiller og ha erfaring fra omstillingsarbeid i en større virksomhet. Målstyring står sentralt i Oslo kommune, og bydelsdirektøren må kunne sette tydelige mål og ha evne til å motivere sine medarbeidere. Søkere må kunne dokumentere resultater fra tidligere jobber.

Bydelsdirektøren er faglig og administrativ leder for bydelens tjenesteområder.

Ansettelse i åremål på seks år med mulighet til fornyelse én gang.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune oppfordrer spesielt ledere med innvandrerbakgrunn å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Du kan lese mer om bydelen på våre nettsider.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsgiver for bydelens ca. 1000 årsverk
Lede mål-, strategi- og budsjettarbeidet i bydelen
Styre utviklingsprosesser og gjennomføre omstillingstiltak innenfor gitte rammer
Sørge for effektiv drift og måloppnåelse
Administrere sekretariat for bydelsutvalget

Kvalifikasjoner:
Utdanning på høyskole-/universitetsnivå
Relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
Solid kompetanse innen økonomi- og ressursstyring
Resultater fra endrings- og omstillingsarbeid
Forståelse for og innsikt i politiske beslutningsprosesser

Personlige egenskaper:
Du forstår raskt komplekse utfordringer og tilnærmer deg disse rasjonelt og analytisk
Du er systematisk i ditt arbeid, planlegger godt og gjør gode prioriteringer
Du har høy gjennomføringskraft og oppnår gode resultater
Du skaper innovative løsninger og forbedringer, identifiserer og utnytter muligheter
Du samarbeider godt med andre, bygger nettverk og får gjennomslag for idéer og planer
Du kan handle på eget initiativ, skape fremdrift og tar ansvar for resultater
Du har strategiske evner og er opptatt av tjenesteutvikling

Vi tilbyr:
Deltakelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Endre Sandvik kommunaldirektør, phone: +47 23461130

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com