SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Assistent

Number of positions: 5

Contract type: Fast stilling

Percentage: 52,33%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3402636033

Closing date: 21-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Bli med oss på å utvikle Aktivitetsskolen Fernanda Nissen

Nye Fernanda Nissen skole startet opp med 1.-3. trinn høsten 2016. Nå skal vi utvide og søker 5 engasjerte, trygge voksenpersoner til assistentstillinger. Noen av stillingene vil kunne kombineres med assistentstilling i skolen (1.-4. trinn).

Aktivitetsskolen har høye ambisjoner om å være en trygg, ambisiøs og læringsstøttende arena for barna. Vi legger vekt på at AKS er med på å styrke elevenes læringsutbytte, og at det er et godt og nært samarbeid mellom skole og AKS. I tett samarbeid med foresatte og nærmiljø skal vi skape en arena med trygge elever som daglig opplever mestring og glede.

Aktivitetsskolen tilbyr aktiviteter innenfor de 5 målområdene som er beskrevet i Rammeplanen for Aktivitetsskolen:

- Fysisk aktivitet og lek
- Lekser og fordypning
- Natur, teknikk og miljø
- Kunst, kultur og kreativitet
- Mat og helse

Fernanda Nissen skole ligger i Nydalen, og har flotte, moderne undervisningsrom. I 2020 vil skolen være en 1-7 skole med kapasitet til 840 elever. Skolebygget har transparente løsninger og velutstyrte spesialrom.

Arbeidsoppgaver:

Bidra til å gjøre en forskjell for barn, i og etter skoletid
Legge til rette for, og gjennomføre aktiviteter som sikrer at virksomheten drives etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for Aktivitetsskolen
Sikre god brukermedvirkning og informasjonsflyt til foresatte
Sørge for et godt, trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:
Du har erfaring fra arbeid i skole/Aktivitetsskole, eller annen relevant erfaring med organisering og ledelse av barn
Du har interesse og gjennomføringskraft innenfor ett eller flere av Aktivitetsskolens målområder
Gode norskkunnskaper er en forutsetning
Livredningskurs er en fordel. kurs tilbys
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Personlige egenskaper:
Du motiveres av å utgjøre en forskjell for barna
Du er opptatt av en aktiv hverdag med tilrettelagte aktiviteter med lek og læring i fokus
Du er en tydelig og omsorgsfull voksenperson som har evne til å se og ivareta barnas behov
Du er en lagspiller som engasjerer, motiverer og inspirerer barn og kollegaer
Du er løsningsorientert, fleksibel og proaktiv
Du har evne og vilje til faglig og personlig utvikling
Du jobber hardt og ler lett

Vi tilbyr:
En unik mulighet til å sette ditt preg på en ny, flott aktivitetsskole
En jobb som gir mening, mestring og mulighet for å bruke egne talent og utvikle nye
En arbeidsplass der åpenhet, kultur for samarbeid og deling vil prege arbeidsmiljøet
Planleggingstid til å utvikle Aktivitetsskolens innhold
En aktivitetsskole som har ambisjoner om å bli best
Lønn ifølge Oslo Kommunes lønnsregulativ
Stillingsbrøk: 52,33%. Hvis stilling som skoleassistent også inkluderes, vil stillingsprosenten økes til opp mot 100 %
Tilsetting betinger godkjent politiattest

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Bjørnar Holsæter AKS-leder, phone: +47 95176713

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com