SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Assistent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 22.54%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3073394767

Closing date: 25-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Assistent 22,54% - Kjøpmannsgården boliger

Kjøpmannsgården bolig er en veletablert bolig under enhet for tilrettelagte tjenester. Vi yter bistand til fem beboere med omfattende bistandsbehov. Vi søker en dyktig medarbeider for å utfylle et allerede godt fungerende team, som brenner for å jobbe med brukergruppen og som vil være et positivt tilskudd til boligen. Stillingen innebærer arbeid annenhver helg.

Vi er organisert i henhold til behovsstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse. Alle tjenestemottakere skal få oppnevnt en tjenesteansvarlig som skal være sykepleier eller vernepleier. Tjenesteansvarlig skal sikre brukermedvirkning, god praksis på arbeidsstedet og at tjenesten er koordinert med tjenester fra andre interne og eksterne samarbeidspartnere. De brukere som har omfattende behov, skal i tillegg få oppnevnt en primærkontakt med utdanning innen helse- eller sosialfag. Primærkontakten skal samarbeide tett med tjenesteansvarlig om gode tjenester til bruker.

Søknad må i tillegg til CV inneholde kopi av vitnemål og attester.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Delta i direkte miljøarbeid
Delta i ulike samarbeidsfora
Oppgaver delegert fra leder
Bidra til godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:
Erfaring fra målrettet arbeid med utviklingshemmede
Kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, kap. 9
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Evne til samarbeid og fleksibilitet
Bidra til positiv kultur og gå foran som et godt eksempel
Ha evne til å arbeide mål- og resultatrettet
Evne til å utvikle og spre entusiasme
Stor arbeidskapasitet
God omstillingsevne
Pålitelig
Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Vi tilbyr:
Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
Dyktige og hyggelige kollegaer/leder
En arbeidsplass med jevn fordeling av kvinner og menn
Omfattende kurs- og opplæringstilbud
Veiledning
Lønnsplassering i lønnstrinn 4 til 16 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet
Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Annette Motrøen Kønberg Seksjonsleder, phone: +47 23 47 43 91/92

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com