SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Økonomirådgiver

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 29-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Økonomitjenesten, Økonomirådgiver

Ved Økonomitjenesten er det ledig en fast 100 % stilling som økonomirådgiver Økonomitjenesten er en intern støttetjeneste for tjenesteproduserende enheter i Trondheim kommune. Enheten består av enhetsleder, økonomirådgivere, lønnsmedarbeidere, medarbeidere innenfor turnusplanlegging og merkantilt personale.

Vi er i underkant av 30 ansatte Kjerneoppgavene til Økonomitjenesten er å støtte og gi råd til enheter innenfor områdene helse og velferd, oppvekst og utdanning, kultur og næring, byutvikling og organisasjon og finans i økonomistyring, turnusplanlegging og lønn. I tillegg bistår enheten rådmannen og rådmannens fagstab i overordnet planlegging og styring innen våre fagområder, samt deltar i styringsdialogen med enhetene.

Arbeidsoppgaver:

Utarbeide økonomiplaner og budsjett
Budsjettkontroll, resultatvurdering, prognose og regnskapsanalyse
Analyse og utviklingsarbeid innenfor økonomifeltet
Det må også påregnes å bli tillagt andre arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:
Økonomiutdanning fra høyskole og/eller universitet på bachelor- eller masternivå
Relevant erfaring fra økonomiarbeid i store og komplekse virksomheter
Kunnskap om bruk av styringsdata som en del av økonomistyringen
Interesse for videreutvikling av økonomirådgiverfunksjonen
Gode samarbeidsevner

Utdanningsretninger:
Økonomi

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet
Evne til å takle hektiske arbeidsperioder
Interesse for å ta i bruk ulike IT-verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser

Vi tilbyr:
Interessante arbeidsoppgaver i en dynamisk enhet med bredt kontaktfelt
Et godt fagmiljø i en moderne organisasjon
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Liv Heidi Torvik (Enhetsleder), phone: +47 92821942

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com