SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 6

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 100%

Location: Molde

Employer: Molde kommune

Reference: 841/RJ

Closing date: 06-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Molde kommune on:

Facebook

Vågsetra barne- og ungdomsskole - Lærer

Der er ledig inntill seks 100% undervisningsstillinger, faste og vikariat, ved Vågsetra barne - og ungdomsskole.

Beskrivelse av arbeidssted:

Vågsetra barne- og ungdomsskole er en nybygd skole som ble offisielt åpnet i november 2016. Skolen har ca 280 elever.
Skolen er godt utrustet med digitale tavler på alle klasserom og med godt utbygde spesialrom, noe som gir spennende metodiske muligheter.
Siden skolen er en 1 - 10 skole, åpner det for kombinasjoner som kan gi spenstige utfordringer gjennom møtet med sprangene i klassetrinnene.
Skolen har egen skolehage, og det blir lagt vekt på å bruke det flotte nærmiljøet og uteområdet vårt i undervisningen. Her er det kort vei fra fjøre til fjell, og alt er læringsarenaer i aktiv bruk.

Skolen er kjent for sitt gode arbeidsmiljø. Her er et romslig og inkluderende personale som er åpne for nye tanker og metoder. Det er lett å spørre om råd og veiledning, og de gode hjelperne er aldri langt unna.

Vi ser fram til å ønske nye medarbeidere velkommen. Medarbeidere som vil bidra til å nå målene om at Vågsetra barne- og ungdomsskole skal bli en enda bedre skole for læring og utvikling. Vi søker medarbeidere som tar som en selvfølge at prinsippene for vurdering for læring brukes aktivt som metode, og som er gode læringsledere for elevene våre.

Hovedoppgaver:
Som lærer ved Vågsetra barne - og ungdomnsskole skal du jobbe ved en 1. - 10. skole.
Du skal jobbe i team og må ha god relasjons- og samhandlingskompetanse. Du vil tilhøre et av skolens tre team: Småskoleteamet, mellomtrinnsteamet eller ungdomstrinnsteamet.
Du er positiv og engasjert og bidrar inn i arbeidsmiljøetut fra kummunens verdier, mål og etiske retningslinjer.
Du har, og kan tilegne deg, digital- og teknisk kompetanse. Du har evne til å reflektere over egne handlinger og utvikling, og du kan arbeide selvstendig.

Kvalifikasjoner:
Formelle krav til stillingene finnes i forskrift til opplæringsloven.

Personlige egenskaper som evne til god kommunikasjon, samarbeid, stabilitet og fleksibilitet vektlegges.

Du må i tillegg ha helse til å utføre de arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen.

Vågsetra barne- og ungdomskole søker etter lærere med følgende kvalifikasjoner:
Matematikk, naturfag, engelsk, tysk, norsk, kunst- og håndverk, småskole/begynneropplæring

Vi tilbyr:
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Annet:
Søker må kunne legge fram politiattest.

Søknad:
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søkerliste:
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

For mer informasjon

Contact person:

Iselin Holland Mork inspektør, phone: +47 91674694, email: Click here

Molde, rosenes og jazzens by

er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet. Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde?

Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com