SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: TFH - ferievikarer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Molde

Employer: Molde kommune

Reference: 786/BH

Closing date: 17-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Molde kommune on:

Facebook

TFH - ferievikarer

Tiltak funksjonshemmede - ferievikarer 2017. Hovedferien avvikles i perioden 26.06.17 - 20.08.17.

Beskrivelse av arbeidssted:

Botjeneste / avlastningstjeneste:
Yter omsorg, opplæring og kompenserende tjenester til mennesker med utviklingshemmimg og andre funksjonshemmede. Tjenesten ytes i den enkeltes hjem og er individuelt tilrettelagt. Arbeidet innebærer nødvendig ledageransvar til arbeidstilbud, dagsenter, helse og fritidstilbud. Stillingene går i turnus med helgearbeid.

Enen dagsenter:
Gir arbeidstilbud, aktivitetstilbud og grunnlegende ferdighetstrening til samme målgruppe. Tilbudet er tilpasset brukerens behov, interesser og yteevne. Dagtid.

Kvalifikasjoner:
Vi har et tverrfaglig arbeidsmiljø og søker dyktige ferievikarer til et meget spennende og utfordrende arbeid.Evne til ansvar og samarbeid, engasjemenet og disiplin er viktige kritererier for inntak i tjejnesten. Du må ha god psykisk og fysisk helse, ha gode norskkunnskaper og kunne ta imot veiledning.
Vi søker ferievikarer med og uten formalkompetamnse.
Du må i tillegg ha helse til å utføre de arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

Tuberkulose:
Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

MRSA (Antibiotikaresistent bakterie)
Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må
framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Det er krav om politiattest etterHelsepersonelloven § 20A

Vi tilbyr:
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Søknad:
Søkere som kan jobbe de fleste ferieukene vil bli prioritert. Vi ber om at søknaden merkes med botjeneste eller dagsenter.
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.
Søknader behandles fortløpende.

Søkerliste:
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

For mer informasjon

Contact person:

Bente Hegdal enhetsleder, phone: +47 71111953, email: Click here

Contact person:

Mette Borge-Olsen Moe, phone: +47 90965545, email: Click here

Molde, rosenes og jazzens by

er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet. Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde?

Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com