SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingssykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Molde

Employer: Molde kommune

Reference: 693/TT

Closing date: 15-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Molde kommune on:

Facebook

Skåla omsorgssenter - Avdelingssykepleier

Det er ledig 100 % fast stilling som avdelingssykepleier i institusjon, ved Skåla omsorgssenter. Stillingen er to-delt, der 60 % av stillingen innebærer administrative oppgaver i rollen som avdelingssykepleier. 40 % av stillingen innebærer arbeid som sykepleier i ordinær drift i institusjon. Stillingen har dagarbeidstid.

Beskrivelse av arbeidssted:

Skåla omsorgssenter er et av 5 pleie- og omsorgsdistrikt i Molde kommune. Skåla omsorgssenter har hjemmetjeneste (hjemmesykepleie og dagsenter), institusjon og vaskeri. Den utlyste stillingen er lokalisert til institusjon, med 17 langtidsplasser.

Hovedoppgaver:
Avdelingssykepleier er en del av ledergruppen ved Kleive- og Skåla omsorgssenter. Avdelingssykepleier er hovedansvarlig for den daglige driften i institusjonen i forhold til personell, fag og økonomi. I sykepleierrollen er avdelingssykepleier medansvarlig for at den pleie som utøves er i overensstemmelse med kvalitetsforskriften og enhetens målsetninger.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier med autorisasjon som sykepleier i Norge. Lederutdanning og ledererfaring er et krav.
Lederne i Molde kommune har en sentral posisjon i organisasjonen som rollemodeller og kulturbærere og skal utøve sin rolle i tråd med kommunens felles verdier i ROSE (Respekt Omsorg Samarbeid = Effektivitet). Leder skal forholde seg til kommunens overordnede mål og innenfor fastsatte rammer. Det er ønskelig med en leder som har evne til å skape resultater gjennom involvering og samarbeid. En leder som er tydelig i lederrollen, som veileder og legger til rette for mestring og motivasjon hos sine medarbeidere. Personlige egenskaper som evne til god kommunikasjon, refleksjons- og samarbeidskompetanse, stabilitet og fleksibilitet vektlegges.

Vi følger kommunenes etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning. Du må i tillegg ha helse til å fylle kravene til stillingen.

Vi tilbyr:
Videreutdanning for ledere, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø som arbeider ut fra hovedmålet: "Vi yter tjenester med god kvalitet der bruker er i fokus".

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Søknad:
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søkerliste:
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

For mer informasjon

Contact person:

Tanja Thalén Enhetsleder, phone: +47 71113500, cell: +47 99033623, email: Click here

Molde, rosenes og jazzens by

er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet. Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde?

Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com