SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Seksjonsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Molde

Employer: Molde kommune

Reference: 384/KT

Closing date: 13-10-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Molde kommune on:

Facebook

Seksjonsleder regnskap og finans Økonomiavdelingen

Ved økonomiavdelingen er det ledig 100 % stilling som seksjonsleder for seksjonen regnskap og finans med snarlig tiltredelse. Stillingen innehar også stedfortrederfunksjon for økonomisjefen.

Seksjonen Regnskap og finans består av 11,5 årsverk i tillegg til seksjonslederen. Økonomiavdelingen totalt består av 5 seksjoner og 36 ansatte.

Hovedoppgaver:

Arbeidsområdet vil i hovedsak bli å lede seksjonen som leverer regnskapstjenester ut imot kommunens tjenesteproduserende enheter og andre selskaper og foretak. Videre innehar stillingen ansvar innen det finansielle området så som finans- og gjeldsforvaltning. Stillingen innebærer en kontorsjef funksjon.

Kvalifikasjoner:
Søkere bør fortrinnsvis ha økonomiutdannelse på universitets- eller høgskolenivå. Praksis fra arbeid med budsjett, regnskap, finans og årsrapportering er svært ønskelig. I tillegg er det ønskelig med gode kunnskaper om offentlig forvaltning, saksbehandling samt interesse for å lede og utvikle fag og personale. Personlige egenskaper som fullføringskompetanse, sørvisinnstilling, helse for arbeidsoppgavene og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:
Vi tilbyr utfordringer i en kreativ og krevende tjeneste med dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø.

Lønn etter avtale.

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Søknad:
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søkerliste:
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

For mer informasjon

Contact person:

Kurt Magne Thrana Økonomisjef, phone: +47 71111123, cell: +47 91586607, email: Click here

Molde, rosenes og jazzens by

er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet. Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde?

Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com