SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk leder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Molde

Employer: Molde kommune

Reference: 509/MLJ

Closing date: 18-03-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Molde kommune on:

Facebook

Kvam og St.Sunniva barnehager - pedagogisk leder

Det er ledig 100% stilling som pedagogisk leder p.t ved St.Sunniva barnehage.

Hovedoppgaver:

Kvam og St. Sunniva barnehager – KvaSt – er en barnehageenhet bestående av to barnehager med felles ledelse. Barnehagen har et godt fagmiljø med god barnehagelærerdekning.

Hovedoppgaver:
Pedagogisk leder er leder for sin avdeling, med ansvar for oppfølging av barna, foreldrene og assistenter på avdelingen. Vedkommede er også en del av ledergruppa i barnehageenheten.

Kvalifikasjoner:
Vi søker nå etter pedagogisk leder p.t ved St.Sunniva barnehage.
Forventninger til deg som skal arbeide hos oss, er at du er bevisst at ditt syn på barnet vil
være avgjørende for ditt møte med barnet. For øvrig har vi forventninger om at du
- er samarbeidsvillig og fleksibel
- er sosial og selvstendig
- ønsker å jobbe i et pulserende miljø
- vil være med på å skape spennende dager
- er entusiastisk og har god arbeidsmoral
- har interesse for natur og uteliv
- er villig til å bidra til trivsel og arbeidsglede
- vil bidra med dine kunnskaper
- sier fra når du er uenig, helst til den det gjelder, alternativt til leder eller verneombud
Du må i tillegg ha helse til å fylle kravene til stillingen.

Vi tilbyr:
Vi satser på å ha større pedagogtetthet enn lovens krav. Også assistentene har i stor grad relevant utdanning. KvaSt satser på kontinuerlig kompetanseutvikling av alle ansatte. Alle ledermøter har faglig innhold, med forberedelser og refleksjon rundt avklarte tema. Personalmøtene er lagt opp til at vi skal utvikle kvaliteten på arbeidet vårt. Enheten har drevet med prosjektarbeid med ekstern støtte og veiledning i flere år. Barnet som subjekt, Voksenrollen, Barns medvirkning, Likestilling og Danning har vært de siste års fordypningsprosjekter. Vi er nå i gang med et felles Vennskapsprosjek sammen med alle de øvrige barnehagene i Molde.
Felles prosjektarbeid ser vi som en god arbeidsform, som gir godt grunnlag for samarbeid og trivsel. Vi ønsker å være en lærende organisasjon, og for at det skal bli realistisk, må alle være med i prosessene.
Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Søknad:
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Annet:
Det kreves politiattest for stillingen.

Søkerliste:
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

For mer informasjon

Contact person:

Anne Kristin Fegth Nestleder, phone: +47 71112350, cell: +47 47871799, email: Click here

Contact person:

Mari Lund Johannessen Enhetsleder, phone: +47 48094421, email: Click here

Molde, rosenes og jazzens by

er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet. Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde?

Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com