SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: kommuneoverlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Molde

Employer: Molde kommune

Reference: 524/HF

Closing date: 30-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Molde kommune on:

Facebook

Helsetjenesten - kommuneoverlege

Der er ledig 100 % stilling som kommuneoverlege

Hovedoppgaver:

I Molde er det ledig 100% fast stilling som kommuneoverlege etter vår nåværende lege som går av med pensjon. Det er ønskelig med lege med spesialitet i samfunnsmedisin, alternativt med interesse for og helst erfaring fra samfunnsmedisinsk arbeid og ønske om å fullføre spesialiteten. I utgangspunktet søkes etter en person i 100% stilling, alternativt kan det vurderes å dele stillingen mellom to personer.

Hovedoppgaver:
Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver etter Helse- og omsorgsloven med de oppgaver og det ansvar som følger av denne og Folkehelseloven inkludert beredskapsdeltakelse og saksbehandling innen miljørettet helsevern. Kommuneoverlegen er kommunens smittevernlege med de oppgaver og det ansvar som følger av Smittevernloven inkludert medisinskfaglig ansvar for kommunens reisevaksinasjonskontor. Kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret for fastlegeordningen i kommunen mm. Det vurderes også interkommunalt samarbeid på området.

Stillingen er lagt i Helsetjenesten med helsesjef som nærmeste overordnede.

Kvalifikasjoner:
Det vil i tillegg bli vektlagt personlige egenskaper som samarbeidsevner, evne til initiativ og selvstendighet, gode kommunikasjonsferdigheter, godt norsk språk, systematisk, målrettet og effektiv arbeidsinnsats.

Du må i tillegg ha helse til å utføre de arbeidsoppgavene som knytter seg til stillingen.

Vi tilbyr:
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Kommunen tilbyr lønn etter avtale.
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søkerliste:
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

For mer informasjon

Contact person:

Henning Fosse Tittel Helsesjef, phone: +47 93239641, email: Click here

Molde, rosenes og jazzens by

er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet. Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde?

Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com