SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Molde

Employer: Molde kommune

Reference: 394/HF

Closing date: 23-10-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Molde kommune on:

Facebook

Helsetjenesten - Sykepleier akutt døgntilbud

Der er ledig stilling som sykepleier til kommunal akutt døgnpost

Beskrivelse av arbeidssted

Molde kommune har i samarbeid med Aukra og Eide kommuner, etablert "kommunale akutte døgnplasser" (KAD) som er et alternativ til sykehusinnleggelse. Dette er en ordning der pasienter kan bli lagt inn for en kortere periode for behandling og oppfølging av kjente diagnoser med akutt forverring.
Posten er etablert i Kirkebakken Helsehus i Veøygata 1.

Kort om stillingen:
Vi søker etter sykepleier med interesse for og kunnskap om intensiv behandling av pasienter. Det vil bli gjennomført kompetansehevende tiltak. Arbeidstiden vil være i 2 delt turnus fordelt på Dagvakt/Aftenvakt, det må påberegnes arbeid på helg. Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med Molde interkommunale legevakt. I utgangspunktet ønsker vi sykepleier i opp til 100% stilling. En må påregne å yte noe tjeneste i andre enheter enn døgnposten for å fylle stillingen. Dersom du ønsker å arbeide i redusert stilling, så er det fint om du skriver det i søknaden.

Kvalifikasjoner:
Vi søker medarbeider med autorisasjon som sykepleier og gjerne med relevant videreutdanning. Språkkunnskap, samarbeidsevne, omgjengelighet er også ønskede egenskaper. Du må i tillegg ha helse til å fylle kravene til stillingen.

Vi tilbyr:
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og pasienter.
Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale med lønnskompensasjon for relevant videreutdanning
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Søknad:
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søkerliste:
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

For mer informasjon

Contact person:

Roy Skarshaug Tittel daglig leder, phone: +47 95111015, email: Click here

Contact person:

Henning Fosse Tittel Helsesjef, phone: +47 71 11 12 43, email: Click here

Molde, rosenes og jazzens by

er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet. Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde?

Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com