SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Molde

Employer: Molde kommune

Reference: 415/GK

Closing date: 04-12-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Molde kommune on:

Facebook

HØBB barnehager - Barnehagelærer

Det er ledig 100 % stilling som barnehagelærer i HøBB.

Beskrivelse av arbeidssted:

HøBB barnehageenhet består av Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager. Hauglegda har 5 avdelinger, Øvre Bergmo har 1 avd. Den ledige stillingen er ved Hauglegda barnehage, p.t. på avdelingen med de aller yngste barna.
Barnehagene har felles ledelse og felles informasjons- og plandokumenter mm. Alle planleggingsdager, personalmøter, ledermøter, fagmøter for alle pedagoger og fagarbeider /assistent-møter er felles for hele enheten.
Vår visjon er: "Gode relasjoner skaper gode hverdager", og vi har voksenrollen, lek og vennskap som satsningsområder. Vi arbeider med satsningsområdene bl.a. ved å se nærmere på egen praksis ut fra teori og nyere forskning. Refleksjon og drøfting er sentralt i våre ulike fagmøter.

Hovedoppgaver:
En barnehagelærer i HøBB barnehager er nestleder på avdeling og har lederansvar når pedagogisk leder ikke er til stede. Barnehagelærer har medansvar med åplanlegge og koordinere det pedagogiske arbeidet på avdeling og for å skape et godt foreldresamarbeid. Barnehagelærer er en del av enhetens faggruppe og deltar i felles fagmøter for pedagogene i enheten.

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker selvstendige pedagoger med gode samarbeidsegenskaper og med god sosial kompetanse. Vi ønsker at du har praksis og gjerne ledererfaring fra arbeid i barnehage.

Vi ønsker flere medarbeidere som er utadvendt, kreative og fleksible, med evne og vilje til refleksjon og ønske om faglig utvikling. Det forventes at du som søker har fysisk og psykisk god helse for å arbeide i barnehage.
Søkere med annen relevant barnehagefaglig utdanning kan også søke.

Vi tilbyr:
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.

Søknad:
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt intervju.
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søkerliste:
Søkerlisten kan bli offentliggjort.

For mer informasjon

Contact person:

Greta Kristensen enhetsleder, phone: +47 71213180/81, cell: +47 99231967, email: Click here

Molde, rosenes og jazzens by

er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en av landets ledende industribyer. Molde byr på et aktivt kulturliv, et flott landskap og unike naturopplevelser i umiddelbar nærhet. Har du lyst til å være med å skape fremtidens Molde?

Molde kommune har omlag 1800 dyktige medarbeidere. De legger ned en betydelig innsats for at byens innbyggere skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com