SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Legevaktsjef

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3295714490

Closing date: 15-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Legevaktsjef - Stavanger legevakt

Akutt-tjenesten er en egen virksomhet i Stavanger kommune. Virksomheten inneholder både kommunale -og interkommunale tjenester. Akutt-tjenesten omfatter følgende tjenesteområder: Stavanger legevakt, Voldtektsmottaket, Fengselshelsetjenesten, Internasjonalt vaksinasjonskontor og Smittevernkontoret.

Stavanger legevakt sitt hovedoppdrag er å sikre befolkningens behov for kvalifisert medisinsk diagnostikk, rådgivning og behandling ved akutt oppstått eller ved forverring av sykdom eller skade, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv og helse.

Vi har nå ledig fast stilling som legevaktsjef ved Stavanger legevakt.

Arbeidsoppgaver:

Daglig ledelse og ansvar for forsvarlig drift av legevakten og tilhørende tjenesteområder
Overordnet ansvar for tjenestekvalitet, budsjettstyring og fag -og personalutvikling
Bidra aktivt til god samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
Sikre effektiv ressursutnyttelse og hensiktsmessig oppgavefordeling i personalgruppen
Lede pågående omstillingsprosesser og videreutvikle virksomhetens tjenester
Håndtere media og ivareta folkeopplysning

Kvalifikasjoner:
Relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå
Videreutdanning innen ledelse på masternivå eller lignende
Relevant ledererfaring fra helsesektoren. Ledererfaring fra det offentlige vil være en fordel
Solid praksis fra arbeid med helse -og/eller sosialtjenester. Praksis fra virksomheter med døgndrift vil være en fordel
God økonomiforståelse og erfaring med budsjett/økonomistyring
Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål.

Utdanningsretning:
Administrasjon og ledelse
Helsefag

Utdanningsnivå:
Bachelorgrad
Master-/hovedfagsnivå

Personlige egenskaper:
Du er en tydelig og robust leder som trives i et hektisk og uforutsigbart arbeidsmiljø
Du er synlig, setter klare mål for dine medarbeidere og er resultatorientert
Du trives med komplekse faglige -og organisatoriske utfordringer
Du arbeider planmessig og strukturert, men er samtidig åpen for ulike perspektiver
Du er en god teambygger, evner å motivere dine medarbeidere og har gode samarbeids -og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:
En mulighet til å være en aktiv bidragsyter i videreutvikling av legevaktens tjenester
En utfordrende og variert jobb i et kompetent tverrfaglig miljø
Gode stabs -og støttefunksjoner. Jevnlige møter med helsesjef.
Mulighet for utviklingspermisjon og deltakelse på relevante kurs/konferanser.
Gode pensjons -og forsikringsordninger
Stillingskode 945100: leder. Lønn etter avtale

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Contact person:

Tord Haaland Helsesjef, Stavanger kommune, phone: +47 515 08 907, cell: +47 911 53 170

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com