SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3310499816

Closing date: 26-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Lege i spesialisering - Vestre Viken

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, AIO Drammen har ledig fast stilling for lege i spesialisering innen anestesiologi.

Avdelingen er en gruppe II-avdeling med en stor og allsidig virksomhet. Vi har seksjonsoverleger innen alle fire søyler i faget. Siden 2012 betjener Drammen Sykehus og Vestre Viken et større befolkningsgrunnlag fordi en større del av spesialisthelsetjenestetilbudet skal gis i eget sykehusområde. Drammen sykehus har som følge av dette økt operativ aktivitet, flere barneanestesier og en stadig voksende dagkirurgisk seksjon.

Det utføres over 11000 anestesier per år. Også intensivseksjonen opplever økt pasienttilstrømning. Sentral operasjonsavdeling ble totalrenovert i 2015. Klinikk for smertebehandling har etablert tverrfaglig behandlingstilbud i nye lokaler. Vi er involvert i både akuttmottak og prehospital akuttmedisin, herunder legebemanningen av luftambulanse.

Gruppe I-tjeneste vil bli utført ved OUS. Det vil bli utarbeidet individuell utdanningsplan ved ansettelse. Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner:

- autorisasjon som lege
- gjennomført turnustjeneste
- erfaring med anestesi er en fordel

Personlige egenskaper:
- gode samarbeidsevner
- løsningsorientert
- personlig egnethet vil bli vektlagt

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingssjef Niels Becker, phone: +47 03525

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com