SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnehagelærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Lommedalen

Employer: Kanvas

Reference: 3061272017

Closing date: 13-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Kanvas on:

Facebook

Barnehagelærer - Reddiken Kanvas-barnehage

Reddiken Kanvas-barnehage er en soneinndelt barnehage med spennende arkitektur og gode muligheter for et variert aktivitetstilbud. Vi er opptatt av å være en lærende organisasjon og forventer at hver enkelt ansatt reflekterer over egen praksis og ønsker å videreutvikle seg gjennom barnehagens utviklingsarbeid. Slik skaper vi et godt og inkluderende miljø for lek og læring. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal trives og ha det gøy, leke og lære og utvikle seg sammen med oss!

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for den helhetlige omsorgen til hvert enkelt barn og barnegruppa.
Ansvar for planlegging og gjennomføring av pedagogisk arbeid i tråd med barnehagens årsplan (se våre hjemmesider på www.kanvas.no).
Bidra til videreutvikling av pedagogisk praksis gjennom refleksjon-, prosess og planarbeid.
Bidra aktivt i videreutvikling av barnehagens læringsarena.
Arbeide aktivt med å omsette refleksjon til handling.

Kvalifikasjoner:
Barnehagelærer / førskolelærer

Utdanningsretning:
Førskolelærer

Utdanningstittel:
Barnehagelærer / førskolelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Positiv, imøtekommende og åpen
Ønske om å være betydningsfull voksen for barn
Blikk for suksesser og kloke valg, se muligheter framfor begrensninger
Kunne jobbe strukturert og ansvarsfullt i praksis og i planarbeid
Være engasjert i jobben.
Gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:
Kanvas kompetanse - som sørger for at alle medarbeidere videreutvikler sin kompetanse
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom jevnlig veiledning og oppfølging i barnehagen for alle ansatte.
Introduksjonsprogram for nyansatte.
Et læringsfokusert og positivt arbeidsmiljø.
Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.
Firmahytte.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Katrine Ringvold Daglig leder, email: Click here

Formålet for Kanvas’ virksomhet er:

Kanvas skal på ideelt grunnlag etablere og drive barnehager i Norge, samt være pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldrenes hverdag.

Gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling skal Kanvas bidra til å øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren.

Stiftelsen skal bidra til nytenking og utvikling når det gjelder etablering og drift av barnehager.

På bakgrunn av vår samlede kompetanse skal Kanvas opptre som rådgivende instans for foreldre, kommuner, bedrifter og private barnehager.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com