SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Vernepleier/sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Haugesund

Employer: Haugesund kommune

Closing date: 19-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - TILTAKS- OG BOLIGENHETEN

Det er ledig 100% fast stilling som vernepleier/sykepleier ved Tiltaks- og boligenheten avd. Stallvegen 35.

Nærmere beskrivelse av enheten:

Tiltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Enheten har åtte avdelinger, som alle er boliger i tilknytning til personalbase. En av avdelingene er i tillegg et avlastningshjem for barn og unge. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune.

Stallvegen 35 er en avdeling som gir tjenester til unge mennesker med utviklingshemming og fysiske funksjonshemninger som bor i egne leiligheter.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Vernepleier/ sykepleier er en del av et team med assistenter, miljøarbeidere og andre miljøterapeuter. Vernepleieren/ sykepleieren har et medansvar for at tiltak og faglige planer følges. Arbeidsoppgavene i tillegg til å gi bistand til beboerne i dagliglivets aktiviteter er blant annet:

• Medikamenthåndtering
• Veiledning og opplæring av ansatte
• Lage og oppdatere tiltaksplaner
• Samarbeid med pårørende, kollega og andre samarbeidsparter.

Det er turnusstilling med for tiden arbeid hver 3 helg.

Avlønning:
Etter gjeldende tariff

Utdanningskrav:
Autorisert vernepleier eller sykepleier
Du bør ha sertifikat klasse B med manuelt gir.
Personlige egenskaper:

Ønsket erfaringsbakgrunn:
At du har arbeidet med mennesker med utviklingshemming, fysiske funksjonshemninger, med utfordrende atferd og/ eller somatisk pleie.

Vi søker etter deg som er:
brukerorientert
initiativrik og løsningsfokusert
positiv og utadvendt

Du har:
god evne til etisk og faglig refleksjon
kan fungere godt i et team, både selvstendig og i samarbeid med de andre
kan gi og ta imot veiledning
Du må beherske norsk muntlig og skriftlig blant annet for å kunne ivareta dokumentasjonsplikten.

Det kreves at du har godkjent politiattest ved en eventuell ansettelse

Vi kan tilby:
En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer.
En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling.
Boligen er godt tilrettelagt med ulike hjelpemidler både for beboerne og for personell.

For mer informasjon:

Contact person:

Avdelingsleder Grethe Styve Apeland, phone: +47 52 74 43 70, email: Click here

Contact person:

Fagansvarlig Inger Elin Faizi, phone: +47 52 74 43 71, email: Click here
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com