SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 66,66%

Location: Haugesund

Employer: Haugesund kommune

Closing date: 06-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sykepleier

Det er ledig 66,66% x1 faste stilling som sykepleier ved Udland omsorgssenter, for tiden på natt. Søknadsfristen: 06.03.2017

Nærmere beskrivelse av enheten:

Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av sykehjem med tre langtidsavdelinger - to somatiske avdelinger og en demensavdeling.
Til sammen 100 plasser. I tillegg er det omsorgsboliger og dagavdeling her ved senteret. Pasientene vil ha et varierende hjelpebehov, ofte med sammensatte problemstillinger og diagnoser. Vårt fokus er å gi best mulig omsorg, verdighet og trygghet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasient og personalet. Senteret ønsker å være en levende organisasjon i stadig utvikling, både faglig og personalmessig. Avdelingen har et nært samarbeid med blant annet Høgskolen på Vestlandet, og tar imot både internasjonale studenter og ordinære bachelorstudenter.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Den ledige stillingen er for tiden på natt.
Som sykepleier hos oss har du ansvar for daglig utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon og sykepleierdokumentasjon i forhold til tjenestemottakere, og kommunikasjon med pårørende. Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø. For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasientene. Videre har du i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient.
Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse- miljø og sikkerhetsarbeid.
Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer.

Avlønning:
Etter gjeldene tariff og avtaler

Utdanningskrav:
Sykepleier med norsk autorisasjon. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
Fra 01.01.17 er det stilt krav til godkjent politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten

Personlige egenskaper:
Du er strukturert, målrettet og har evne til å tenke helhetlig
Vi vil ha kollegaer med gode holdninger som har Brukermedvirkning i fokus
Du må ha evne til god kommunikasjon og samhandling,
Du må være løsningsorientert og selvstendig
Er du nyutdannet kan du også søke
Er serviceinnstilt og fleksibel
Har gode faglige sykepleiekunnskaper

Vi kan tilby:
Interessante faglige utfordringer, og muligheter for Faglig og personlig utvikling
Et faglig miljø, som har utvikling/kompetanse på agenda.
Gode velferdsordninger
Jevnlige kurs/internundervisning
Startpakke for sykepleiere som må flytte til kommunen, eller til normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg,
For å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer.
Startpakken utgjør 20 000 kr + ytterlige 20 000 kr dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.
Kontaktperson:

For mer informasjon:

Contact person:

Avdelingssykepleier Ann Linn Ekeland / fagansvarlig sykepleier Eli Hammerø, phone: +47 52 71 07 36
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com