SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 62.5%

Location: Haugesund

Employer: Haugesund kommune

Closing date: 13-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sykepleier

Det er ledig 62,5% for tiden på natt faste stilling som sykepleier ved Bjørgene omsorgssenter, avd. aldershjem. Søkandsfrist: 13.03.2017

Nærmere beskrivelse av enheten:

Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, til sammen 90 pasienter. Vi har fokus på fagutvikling, etikk, refleksjon og personsentrert omsorg. Vårt verdigrunnlag er trygghet, respekt og medbestemmelse. Omsorgssenteret har mange varierte aktiviteter for pasientene, der frivillige bidrar aktivt. Vi samarbeider med høgskoler og videregående skoler og har mange studenter og elever som er i praksis hos oss. Aldershjemmet har 30 pasienter, og avdelingen er inndelt i 2 grupper.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Den ledige stillingen er for tiden på aldershjemsavdelingen. Turnus er for tiden på natt med for tiden arbeid hver 3. helg. Sykepleier på natt har sammen med sykepleier på somatisk avdeling, ansvar for trygghetsalarmer ved omsorgsboligene som ligger i tilknytning til omsorgssenteret. Rullering mellom avdelinger kan være aktuelt.

Sykepleierne ved aldershjemmet har det sykepleierfaglige ansvaret for oppfølging av pleie av den enkelte pasient. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er nødvendig, samt gjennomføre tiltak i henhold til tiltaksplaner. Sykepleierne har sykepleierfaglig ansvar i avdelingen. Det er forventet at du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner samt ha kommunikasjon med pårørende.

Avlønning:
I henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.

Utdanningskrav:
Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon.
Det er krav om godkjent politiattest for personell i helse og omsorgstjenesten. Tredje års sykepleierstudenter kan også søke under forutsetning av autorisasjon i juni 2017. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:
Gode faglige sykepleierkunnskaper
Målrettet, systematisk og tåler høyt arbeidstempo
Selvstendig og endringsvillig
Bidra til et godt arbeidsmiljø
Fokus på kvalitet i tjenesten
Gode kommunikasjonsevner, er reflektert og har evne til å skape gode relasjoner med pasienter med kognitiv svikt og psykiske utfordringer
Gode holdninger og verdier som setter pasientene i fokus

Vi kan tilby:
Godt og stabilt arbeidsmiljø med lavt sykefravær
Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og Personlig utvikling
Internundervisning og veiledning
Fagbibliotek
IA bedrift
Gode pensjonsordninger
Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20.000,+ ytterlige kr 20.000 kr dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år, jf retningslinjer for startpakke.

For mer informasjon:

Contact person:

Avdelingssykepleier Ingunn H. Gunnarshaug, phone: +47 52 74 46 32
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com