SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 66.66%

Location: Haugesund

Employer: Haugesund kommune

Closing date: 05-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

sykepleier ved Udland omsorgssenter

Det er ledig 66,66% fast stilling som sykepleier ved Udland omsorgssenter, natt. Søknadsfrist 05.04.2017.

Nærmere beskrivelse av enheten:

Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av sykehjem med tre langtidsavdelinger, to somatiske avdelinger og en demensavdeling. Til sammen 100 plasser. I tillegg er det omsorgsboliger og dagavdeling her ved senteret. Den ledige stillingen er for tiden på natt. Pasientene vil ha varierende hjelpebehov ofte med sammensatte diagnoser. Vår fokus er å gi best mulig omsorg, verdighet og trygghet.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Som sykepleier hos oss har du ansvar for daglig utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon og sykepleierdokumentasjon i forhold til tjenestemottakere, og kommunikasjon med pårørende. Du har evne til å prioritere og å håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner. Videre har du ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø. For oss er det viktig at tilgjengelige ressurser administreres optimalt i den direkte kontakten med pasientene. Videre har du i samarbeid med tverrfaglige yrkesgrupper ansvar for pleie og behandling av den enkelte pasient.
Du bidrar til kvalitetsutvikling, helse- miljø og sikkerhetsarbeid.
Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer.

Avlønning:
Etter gjeldene tariff og avtaler.

Utdanningskrav:
Sykepleier med norsk autorisasjon. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
Fra 01.01.17 er det stilt krav om godkjent politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten.

Personlige egenskaper:
er strukturert, målrettet og har evne til å tenke helhetlig
har gode holdninger og brukermedvirkning i fokus
har evne til god kommunikasjon og samhandling
er løsningsorientert og selvstendig
er du nyutdannet kan du også søke

Vi kan tilby:
et faglig miljø, som har utvikling og kompetanse på agenda.
gode velferdsordninger
jevnlige kurs/internundervisning
startpakke for sykepleiere som
må flytte til kommunen,
eller til normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg,
For å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer.
startpakken utgjør 20 000 kr + ytterlige 20 000 kr dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.

For mer informasjon:

Contact person:

Avdelingssykepleier Ann Linn Ekeland, phone: +47 52 71 07 36

Contact person:

Fagansvarlig sykepleier Eli Hammerø, phone: +47 52 71 08 35
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com