SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Haugesund

Employer: Haugesund kommune

Closing date: 19-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

PSYKOLOG / PSYKOLOGSPESIALIST - PSYKISK HELSE OG RUS OG NAV

Det er ledig 100% fast stilling som psykolog / psykologspesialist ved Enhet for psykisk helse og rus og NAV, avdeling Fagteam psykisk helse f.o.m snarest. Søknadsfrist 21.12.2016.

Nærmere beskrivelse av enheten:

Fagteam psykisk helse er en avdeling i Enhet for psykisk helse og rus. Teamet gir differensierte tilbud til voksne med psykiske lidelser/vansker, både lette/moderate lidelser og livskriser, samt mer sammensatte, komplekse vansker. Tjenesten samarbeider med helsesøstertjeneste, barnevern, fastleger, spesialisthelsetjeneste og andre i behandlingsnettverket. Tjenesten er et lavterskeltilbud med fokus på forebygging og rask psykisk helsehjelp. I dette inngår både individuelle tilbud og ulike mestringskurs. Fagteam psykisk helse inngår også i kommunens psykososiale kriseteam.

NAV drives i partnerskap mellom stat og kommunen. NAV Haugesund betjener Haugesund kommune og Utsira kommune.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
Stillingen er for tiden plassert i fagteam psykisk helse sammen med annen kommunepsykolog. Arbeidsoppgavene til denne stillingen er fordelt på Enhet for psykisk helse og rus og NAVs ungdomssatsning. Innhold i arbeidsoppgaver kan endre seg, men er for tiden tillagt følgende ansvarsområder:

Klinisk individuell vurdering og behandling
Kurs- og undervisningsoppgaver, forebyggende arbeid, veilederoppgaver og samarbeid på tvers av ulike fagteam i enheten
Tverrfaglig samarbeid i fagteam psykisk helse
Utviklingsarbeid og veiledning knyttet til ungdomssatsningen i NAV
Vurdering og tiltak på individ- og gruppenivå knyttet til ungdom/unge voksne som er i fare for å falle varig ut av arbeid og utdanning
Veiledning/opplæringsaktiviteter for veiledere i NAV som følger opp unge voksne med psykiske lidelser

Avlønning:
Gjeldende tariff.

Utdanningskrav:
Godkjenning som psykolog/psykologspesialist. Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid/psykiatri.
Fra 01.01.17 er det varslet at det vil bli stilt krav om godkjent politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten.

Personlige egenskaper:
Søker må være allsidig, fleksibel og løsningsfokusert. Evne til samarbeid og kommunikasjon vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:
En spennende og variert jobb i et fagmiljø med fokus på utvikling av gode tjenestetilbud, samt mulighet til å være med og utforme stillingen i tråd med ordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I dette inngår også faglig samarbeid med Haugaland DPS.

For mer informasjon:

Contact person:

Seksjonsleder Helga Espeland, phone: +47 52 74 40 76, cell: +47 482 67 878
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com