SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialsykepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 75-100%

Location: Haugesund

Employer: Haugesund kommune

Closing date: 19-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

SYKEPLEIER X 2 - UDLAND OMSORGSSENTER

Det er ledig èn 76,76% fast stilling og èt 75%(eventuelt 100% om ønskelig) vikariat fra dags dato og ca ut 2017 ved Udland omsorgssenter, avdeling 2 demens. Søknadsfrist 15.12.2016.

Nærmere beskrivelse av enheten:

Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består blant annet av sykehjem med tre langtidsavdelinger, herav to somatiske avdelinger og en demensavdeling. Det er til sammen 100 plasser hos oss. Vi har i tillegg omsorgsboliger og dagavdeling ved senteret. De ledige stillingene er på avdeling 2, demens. Det er 40 pasienter på denne avdelingen fordelt på fire grupper. Pasientene vil ha varierende hjelpebehov ofte med sammensatte diagnoser. Vår fokus er å gi best mulig omsorg, verdighet og trygghet. Verdigrunnlaget vårt er åpen, ærlig, raus og troverdig.

Nærmere beskrivelse av stillingen:
De ledige stillingene er turnusstillinger. Avdelingen er organisert etter primærsykepleier prinsippet. Etter bemanningsplanen skal det være trsykepleiere per gruppe med 10 pasienter. I tillegg til sykepleiere vil det være fagarbeidere og assistenter på jobb hos oss. Dine oppgaver vil blant annet være gruppeledelse, oppfølging av pasientgruppen, ansvar for gruppemøter, samarbeide med lege og andre faggrupper samt kontakt med pårørende. Vi har tett samarbeid med HSH, og andre utdanningsinstitusjoner. Dette er altså en spennende jobb.

Avlønning:
Etter gjeldene tariff og avtaler – med lokalt tillegg for å være på demens avdeling.

Utdanningskrav:
Sykepleier med norsk autorisasjon
Fra 01.01.17 er det varslet at det vil bli stilt krav om godkjent politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten.

Personlige egenskaper:
ønsker å bidra til en verdig alderdom for våre pasienter
du må like å jobbe selvstendig og i team.
du må være positiv, løsningsorientert og ansvarsbevisst
vi ønsker at du er strukturert, målrettet og har evne til å tenke helhetlig
vi vil ha kollegaer med gode holdninger som har brukermedvirkning i fokus
du må ha evne til god kommunikasjon og samhandling, og beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:
interessante faglige utfordringer, og muligheter for faglig og personlig utvikling
et faglig miljø, som har utvikling/kompetanse på agenda.
god seniorpolitikk
vi er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
fokus på HMS-arbeid
kollegaer og pasienter som trenger gode stabile medarbeidere
startpakke for sykepleiere som må flytte til kommunen
eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer.

startpakken utgjør 20 000 kr + ytterlige 20 000 kr dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.

For mer informasjon:

Contact person:

Avdelingssykepleier: Torill Johnsen, phone: +47 52 71 08 20, cell: +47, email: Click here

Contact person:

Fagansvarlig sykepleier: Ann Linn Ekeland, phone: +47 52 71 08 21
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com