SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Senior Risk Manager

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: DNB

Closing date: 20-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow DNB on:

Facebook

Senior Risk Manager

Integrert Risikostyring er en divisjon i Risikostyring Konsern (RSK). Vi har ansvaret for styring av markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko i konsernet og har i tillegg ansvaret for RSKs oppfølging av forsikringsselskapene og konsernets risikoappetitt og risk policy. En vesentlig del av våre arbeidsoppgaver er ansvar for rammeverk knyttet til styring av og oppfølging av de nevnte risikoformene, herunder fastsetting av risikoappetitt, rammestruktur og oppfølging av at risiko integreres med annen styring.

Vil du være med å løfte nivået på konsernets styring av markedsrisiko? Vi søker en analytisk person med god kjennskap til hvordan markedet påvirker DNBs egen og/eller kunders resultat og risiko. Det er nødvendig å ha evnen til å prioritere godt og samarbeide bredt med andre tunge fagmiljøer i konsernet.

Sentrale oppgaver og ansvar:

Bidra til at konsernet er forberedt på og tilpasser seg myndighetspålagte krav og endringer i rammebetingelser innenfor fagområdet
Være medansvarlig for forvaltning og utviklingen av konsernets rammeverk for markedsrisiko herunder spesielt forhold som grenser inn mot
motpartsrisiko så som clearing og marginering
Sentral ressursperson i dialogen med forretningsområdenes markedsrisiko-relaterte virksomhet
Gjennomføre analyser, identifisere og konkretisere forbedringsmuligheter innen markedsrisikorelaterte tema
Samarbeide og delta på møteplasser med relevante fagmiljøer i og utenfor RSK
Få på plass operativ styring av markedsrisiko mot konsernets risikotagende enheter.
Etablere og følge opp metoder og kontrollsystem.

Vi ser etter en motivert kandidat som har:
Kapitalmarkedserfaring
Kvantitativ kompetanse på modeller/prising
Kommunikasjon norsk/engelsk
Regelverk/retningslinje-erfaring

Personlig egenskaper:
Åpenhet, vilje til å kommunisere
Interesse for kapitalmarkedene
Analytisk/nysgjerrig

Krav til Utdannelse:
Høyere analytisk utdannelse på mastergradsnivå med fokus på finansiell markeder.

Hvorfor skal du søke?
I denne stillingen er det bred eksponering for DNB, spesielt kapitalmarkedsaktivitetene.
Voksende miljø med sentral rolle i governance

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jacob Kooter Laading, phone: +47 90264073
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com