SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagansvarlig

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Stovner

Employer: DNB

Closing date: 18-09-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow DNB on:

Facebook

DNB søker Fagansvarlig

DNB Eiendom søker kandidater med eiendomsmegler- eller jurister til fast stilling som fagansvarlig på vår avdeling på Stovner.

Vi kan tilby:

Være bindelegg mellom sentral fagavdeling og øvrige meglere på avdelingen i forhold til fag og kvalitetsarbeidet på avdelingen
Ansvar for den lovpålagte oppfølgingen av eiendomsmeglerfullmektiger på kontoret, herunder ansvarlig for fullmektigenes oppdrag på avdelingen.
Øvrige faglige oppgaver som blir pålagt av selskapet
Avdekke og melde til daglig leder om opplæringsbehov
Holde seg orientert om mulige og oppståtte tvistesaker ved avdelingen og informere/involvere regionsjef/sentral fagsjef i hht selskapets retningslinjer for behandling av reklamasjoner
Besvare klager og megle i tvistesaker / klagesaker i samråd med daglig leder/regionsjef i samarbeid med aktuell megler/saksbehandler
ordinær eiendomsmegling, salgsarbeid, visninger og dokumentbehandling

KRAV TIL KOMPETANSE:
(Utdannelse, erfaring, kunnskaper, egenskaper)

Formal kompetanse

Fagansvarlig må ha eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse som jurist til å drive eiendomsmegling. ( jurister som har 2 års praksis og tatt oppgjørspraksis)

Bransjekunnskap;

Eiendomsmegling
Finansnæringens funksjon og samfunnsmessige rolle
Forretningsforståelse;
forretningsmessig forståelse, med skarpt fokus på kunder, marked(internt og ekstern) og verdiskapning
overordnet og helhetlig kompetanse innen selskapets og bankens virksomhetsområder
Lover- og retningslinjer;
etiske retningslinjer
aktuelle lover, retningslinjer og policyer som regulerer eiendomsvirksomheten

Personlige egenskaper:
Forretningsmessig legning/resultatfokusert
Relasjons- og samarbeidsorientert adferd
Meget god Kommunikasjons- og formidlingsevne
Engasjert og entusiastisk
Personlig integritet

Lønn og tiltredelse etter nærmere avtale

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ken Døhli, phone: +47 916 48 855

Contact person:

Nils Robert Elven, phone: +47 416 34 894
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com