SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: DNB

Closing date: 15-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow DNB on:

Facebook

Avdelingsledere

DNB Group Security er blant landets fremste fagmiljøer innen sikkerhet, og vi er DNBs kompetansesenter på området. Vi skal gjøre konsernet i stand til å ivareta sikkerheten på en god måte – og bistå ved større sikkerhetshendelser.

Vi har betydelig kompetanse og kapasitet til å møte dagens og morgendagens trusler. Hos oss vil du få muligheten til å bryne deg på alt fra detaljer til strategiske utfordringer, og utvikle deg i samarbeid med gode kolleger.

Vi har en forretningsorientert tilnærming, og er i tett dialog med konsernets forretnings- og støtteområder. Hos oss vil du finne gode muligheter for utvikling og konkurransedyktige betingelser.

Konsernsikkerhet er en del av forretningsområdet IT & Operation. Seksjonen består av åtte avdelinger, og vi ønsker nå å styrke ledergruppen.

Vi har ledige avdelingslederstillinger her:

Sikkerhetsstyring

Avdelingen har ansvar for å forvalte DNBs policy, retningslinjer og krav innen sikkerhet. Avdelingen jobber for at sikkerhet skal være en integrert del i alle konsernets forretningsområder, og for å styrke sikkerhetskulturen i konsernet.

Avdelingsleder Sikkerhetsstyring

Bedrageri/ eFraud utredning

Avdelingen er en sentral del av konsernets forsvar mot bedrageri og eFraud. Avdelingen håndterer bedrageriforsøk rettet mot konsernet og våre kunder og har ansvar for å drive frem nye IT-løsninger for dette arbeidet.

Avdelingsleder bedrageri/ eFraud utredning

Sikkerhetsarkitektur og leverandøroppfølging

Avdelingen arbeider med sikkerhetsarkitektur og med sikkerhetskrav mot våre IT-leverandører. Avdelingen er sentral i arbeidet med virksomhetsarkitektur i konsernet og deltar i strategisk viktige prosjekter.

Avdelingsleder med ansvar for Sikkerhetsarkitektur og leverandøroppfølging

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Berit Børset, phone: +47 916 60 072
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com