SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: DNB

Closing date: 01-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow DNB on:

Facebook

Avdelingsleder Sikkerhetsstyring

Alle vet at DNB er Norges største bank. Men visste du at vi har over 7 millioner besøk i nettbanken vår hver måned, og at det snart er 14 millioner besøk i mobilbanken på en måned? Banksektoren er i sterk endring både i Norge og internasjonalt, med nye tjenester og måter å møte kundene på, rask teknologisk endring og stor oppmerksomhet på ny bruk av informasjon.

Derfor betyr IT og sikkerhet ekstra mye når vi skal møte kundenes forventninger i tiden som kommer. Med oss på veien trenger vi deg som trigges av tanken på å drive utviklingen i bransjen, slik at DNB kan møte kundene på nye og smartere måter.

Group Security:

er blant landets fremste fagmiljøer innen sikkerhet. Vi har betydelig kompetanse og kapasitet til å møte dagens og morgendagens trusler. Hos oss får du muligheten til å bryne seg på alt fra detaljer til strategiske utfordringer i samarbeid med gode kolleger.

Avdeling Sikkerhetsstyring har ansvar for konsernets modell for helhetlig sikkerhetsstyring og for å initiere konsernfelles tiltak. Blant annet tiltak for å utvikle sikkerhetskultur og -kompetanse i hele konsernet. Vi har en forretningsorientert tilnærming, og er i tett dialog med konsernets forretnings- og støtteområder.

Som leder for avdelingen vil du få ansvar for å videreutvikle konsernets sikkerhetsstyring. Avdelingen består av ni dedikerte medarbeidere og er lokalisert i Oslo. Målet vårt er at sikkerhet skal være et konkurransefortrinn for DNB og en naturlig del av virksomheten. For å nå dette skal vi ha et av Europas ledende sikkerhetsmiljøer innen finansnæringen.

Stillingsinnhold og ansvar:
Ansvar for å etablere og vedlikeholde konsernets styringsmodell for helhetlig sikkerhetsstyring
Ansvar for å levere styringsinformasjons innen sikkerhet
Ansvar for å videreutvikle det forebyggende sikkerhetsarbeid
Ansvar for tiltak som skal øke sikkerhetskompetansen og – kulturen i konsernet
Utvikle effektive samhandlingsprosesser internt og eksternt
Påse at avdelingen har god kompetanse og er et kompetansesenter for konsernet, også for vår internasjonale virksomhet

Utdanning og erfaring:
Relevant høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå
Ledererfaring fra enheter med resultatansvar samt kunne vise til oppnådde resultater
Erfaring fra endringsledelse og omstilling/ organisasjonsutvikling
Erfaring innenfor sikkerhet og sikkerhetsstyring

Fagkunnskap:
Ha en overordnet og helhetlig kompetanse innen sikkerhet og utdypende kompetanse på informasjonssikkerhet
Ha god forretningsmessig forståelse
Beherske engelsk muntlig og skriftlig
God kunnskap om relevante lovbestemmelser

Personlige egenskaper:
Sterk på gjennomføring, resultatorientert og tydelig
God kommunikasjon
Motiverende og inspirerende lederstil, uredd også i motgang
Innovativ og forbedringsorientert
Strukturert og analytisk arbeidsform
Stillingen er normert i nivå 5. Lønn etter kvalifikasjoner.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Berit Børset, phone: +47 916 60 072
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com