SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Assistent

Number of positions: 2

Contract type: Vikariat

Percentage: 50%

Location: Rykinn

Employer: Bærum kommune

Reference: 3379400172

Closing date: 27-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Vi søker 1 - 2 assistenter i vikariat - Bryn og Hammerbakken skole SFO

Bryn og Hammerbakken skole ligger på Kolsås/Rykkinn og har to avdelinger. Begge avdelingene har flotte uteområder og ligger sentralt i forhold til kommunikasjon med Kolsåsbanen kun få minutter unna. Det er 455 elever på skolen.På avdeling Hammerbakken er det 93 barn som går på SFO, og på avdeling Bryn er det 117 barn som går på SFO. Hammerbakken SFO ligger i Løkenhavna på Kolsås og Bryn SFO ligger i Bryn skolevei på Rykkinn. Skole og SFO jobber tett sammen om barna og har felles visjon: «En skole for livet» Sammen om trivsel, mestring og mangfold.

Bærumsskolens visjon mot 2020
- Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
- Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.
Bærumsskolens tre prioriterte satsingsområder er relasjons- og ledelseskompetanse, vurdering for læring og digital didaktikk. Kommunen satser på videreutdanning innen prioriterte fag, og legger til rette for veiledning av nyutdannede lærere.
Som lærer i bærumsskolen jobber du i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et utfordrende læringsmiljø, også i en digital skolehverdag. Vårt mål er å ligge i forkant.

Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!

Vi har behov for 1 - 2 assistenter i vikariat i SFO med arbeidsoppgaver på begge avdelingene frem til sommeren med mulighet for forlengelse. Stillingsstørrelse ca. 50%. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgavene i SFO er:
- vise omsorg og ta del i lek både før og etter skoletid
- tilrettelegge og gjennomføre ulike aktiviteter med barna
- delta aktivt i personalgruppen ved å jobbe mot felles mål

Kvalifikasjoner:
Stilling som fagarbeider krever fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
Dokumentert bestått norskprøve B1, skriftlig og muntlig del

Personlige egenskaper:
- gode samarbeidsevner
- evne til å arbeide selvstendig
- glad i friluftsliv
- interesse for kunst og kultur
- flksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr:
Assistent lønnsspenn kr 282 000 til kr 384 700
Fagarbeider lønnsspenn kr 326 300 til kr 392 100.
Trivelig arbeidsmiljø med engasjert personale
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Medbestemmelse, medansvar og kompetanseheving
Veiledning

Andre opplysninger:
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Personlig egnethet vil bli vektlagt

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Wenche Hultgreen 67 50 71 50, phone: +47 67 50 71 50

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com