SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialpedagog

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Bekkestua

Employer: Bærum kommune

Reference: 3434719199

Closing date: 11-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Stabekk skole søker spesialpedagog

Stabekk skoles visjon er Modige og glade mennesker. Gjennom slagordet Vi tar vare på hverandre involveres alle på Stabekk i arbeidet med å ivareta vårt gode sosiale miljø.

Våre utviklingsområder er relasjons- og klasseledelse, digital didaktikk og vurdering for læring. Vi bruker læringsplattformen Itslearning i vårt arbeid. Under forutsetning av politisk godkjenning vil Stabekk skole fra august 2017 være en av kommunens nettbrettskoler. Alle elever og lærere har da nettbrett som et læringsverktøy i læringsarbeidet. Vi har høyt fokus på lesing og skriving i alle fag og bruker LeseLOS aktivt i undervisningen. En av våre spesialpedagoger på småskoletrinnet skal ha permisjon fra 1. oktober og vi søker hennes erstatter for skoleåret 2017/18. Skolen ligger nær Bekkestua og har gode buss- og baneforbindelser.

Bærumsskolens visjon mot 2020;
Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Som lærer i bærumsskolen jobber du i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et utfordrende læringsmiljø, også i en digital skolehverdag.

Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!

Arbeidsoppgaver:

Stillingen som spesialpedagog vil være en del av skolens spesialpedagogiske ressursteam, i tillegg til undervisning av elever med enkeltvedtak og andre elever med behov for tilrettelegging.

Kvalifikasjoner:
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen.
Søkere med allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning vil bli foretrukket. Til stilling som spesialpedagog blir spesialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring tillagt vekt. Interesse for å arbeide med godt skolemiljø vil bli tillagt vekt
Personlig egnehet blir vektlagt.
God kompetanse i klasseledelse.
Erfaring med klasseledelse og læring i teknologirike
omgivelser er ønskelig.

Utdanningsretning:
Lærerutdanning

Personlige egenskaper:
God kommunikator
Lærevillig
Lagspiller
Relasjonsbygger
Resultatorientert/målbevisst
Innovativ

Vi tilbyr:
For lærere har Bærum kommune egen lønnsstige som ligger over KS-stigen.
Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse.
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

Under forutsetning av at man underviser i faget, gir Bærum kommune kompetansetillegg på kr 12.000 pr. år (avhengig av stillingsstørrelse), for følgende fag (maks 2 fag):
- norsk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)
- matematikk (60 stp)
- naturfag (90 stp)
- engelsk (90 stp)

Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland
Andre opplysninger

Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Torleif Grendahl Rektor, phone: +47 67 11 32 00

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com