SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Ped.psyk rådgivere/psykologer

Number of positions: 4

Contract type: Fast stilling /Vikariat

Percentage: 100%

Location: Sandvika

Employer: Bærum kommune

Reference: 2889382864

Closing date: 03-02-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Ped.psyk rådgivere/psykologer - PP-tjenesten

2 faste 100% stillinger og 1-2 vikariater fra 01.03.2016 - 31.12.2016 En av de faste stillingene vil være knyttet opp mot Haug skole og ressurssenter. Haug skole og ressurssenter er en spesialskole for barn med vansker på ulike områder, og hvor alle elevene har rettigheter etter § 5-1.

Pedagogisk- psykologisk rådgivningstjeneste er en del av det kommunale hjelpeapparatet og yter tjenester til førskolebarn, grunnskoleelever, og voksne med spesielle behov. Det vil være en fordel at søker disponerer egen bil. PP-tjenesten i Bærum har for tiden 50 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

utvikling og endringsarbeid i barnehager/skoler
sakkyndighetsarbeid etter opplæringsloven
konsultasjoner, veiledning og rådgivning
observasjon, kartlegging og utredning av barn og unge
samarbeid med foresatte, barnehage, skole og øvrig hjelpeapparat

Kvalifikasjoner:
profesjonsstudiet/hovedfag/mastergrad i fagene psykologi, ped.psyk eller spesialpedagogikk
nødvendig test- og utredningskompetanse (WISC/WPPSI)
erfaring fra arbeid i PP-tjenesten vil bli tillagt vekt
erfaring fra arbeid med barn, unge og foresatte
erfaring fra arbeid med barn som har sammensatte lærevansker
kompetanse innen alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) vil være en fordel
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
gode digitale ferdigheter er ønskelig

Utdanningsretning:
Psykologi
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
personlig egnethet
gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne
proaktiv og ansvarsbevisst
høy arbeidskapasitet
ryddig, strukturert og selvstendig

Vi tilbyr:
lønn etter kvalifikasjoner
et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger
bedriftshytter, treningstilbud og kulturtilbud
kjøregodtgjørelse etter offentlige satser, samt bilgodtgjørelse

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ann Kristin Kamsvåg tjenesteleder, phone: +47 909 97 824

Contact person:

Jorunn Strømme avdelingsleder, phone: +47 928 00 759

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com