SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: SFO-baseansvarlig

Contract type: Fast stilling

Percentage: 80%

Location: Hosle

Employer: Bærum kommune

Reference: 2884620982

Closing date: 14-01-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Hosle skole søker SFO-baseansvarlig

Hosle skole er en tre-parallellers barneskole med ca 70 ansatte hvorav 38 lærere og 34 SFO-ansatte. Skolen har 545 elever og SFO har ca. 300 barn fordelt på 4 baser. Vi ligger sentralt i østre Bærum med gode offentlige transportmuligheter.

Vi har nydelige uteområder som brukes året rundt av barna på SFO. Vi er opptatt av at barna skal bli kjent med lokalmiljøet og naturen i skolens nærområde, og vi gjennomfører derfor en del aktiviteter utenfor skolens grenser. Om vinteren har vi en skøytebane tilgjengelig og gode skimuligheter bare et steinkast unna. Om sommeren sørger vi for å utnytte de store skolegårdene ved å spille fotball, dødball og mer. Vi går også en del turer.

Hosle skole SFO kan vise til svært positive resultater fra fjorårets brukerundersøkelse. Vi ønsker å fortsette med levering av trygge, forutsigbare og morsomme SFO-dager, og søker etter 1 baseansvarlig som kan bidra til dette. Vi kan også vise til et godt arbeidsmiljø med et stabilt, variert og dedikert personale. Vårt personale består av 15 menn og 19 kvinner.

Arbeidsoppgaver:

Hosle skole SFO søker 1 SFO-baseansvarlig fra 01.02.2016. Stillingsstørrelse 80 % (30 t per uke). Stillingen er fast.
Som baseansvarlig er det ikke uvanlig å bytte base ved et nytt skoleår. Ny baseansvarlig vil sannsynligvis være ansvarlig for 4. klassebasen fram til sommeren.
På Hosle skole har vi 4 baseansvarlige som jobber tett sammen i team. Teamet ledes av skolens avdelingsledere. Våre baseansvarlige deler et kontor, noe som gjør samarbeidet mellom basene både tett og positivt.

Våre baseansvarlige har mange oppgaver, og det er en jobb som krever at man er i gang store deler av dagen. Det er en givende stilling, der både barn og ansatte setter stor pris på at en god jobb blir gjort. Man kan gjøre en stor forskjell for svært mange elever.

Baseansvarlige har ansvar for:
den daglige driften av basen
planlegging og gjennomføring av aktivitetsplanen (i samarbeid med assistentene på basen)
kvalitetssjekk av SFO-aktiviteter på basen
samarbeid med lærerne på trinnet
bestilling av mat, varer, spill, utstyr osv
kommunikasjon med foreldregruppen via ukebrevet/nettsiden/SMS
å holde basen ren og ryddig, og sørge for at barna tar vare på utstyr som er der
å delta på team-møte med lærerne fra trinnet for å styrke samarbeidet mellom skole og SFO
å delta på et ukentlig baseansvarligmøte med skolens avdelingsledere
veiledning av assistenter på basen

Kvalifikasjoner:
Baseansvarlig
skal ha erfaring med barn.
skal helst ha noe form for ledererfaring, men personlig egnethet vil bli vektlagt.

Norskkunnskaper tilsvarende Norskprøve 3 kreves for tilsetting.

Personlige egenskaper:
Vi søker
en person som (helst) har erfaring med arbeid i skole og/eller SFO.
en person som er en tydelig voksenfigur med gode lederegenskaper.
en person som er klar til å lede en gruppe på ca. 6 - 10 engasjerte SFO-assistenter.
en person som er flink til å kommunisere med andre ansatte, en stor foreldregruppe, og ikke minst barna på basen.
en person som er blid, utadvendt og fleksibel.

Vi tilbyr:
Lønnsbetingelser:
Hvis relevant fagbrev: Fagarbeider (stillingskode 7517.01) minimum kr 319.000 og maksimum kr 381.900.
Assistent (stillingskode 6572.12) minimum kr 274.700 og maksimum kr 377.400.

Basekoordinatortillegg kr 10.000 per år.

Gyldig politiattest i hht § 10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.

Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju.

Det er kun mulig å søke på stillingen elektronisk.

Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Christopher James Hall avdelingsleder, phone: +47 67509115

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com