SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Number of positions: 2

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Sandvika

Employer: Bærum kommune

Reference: 3335214526

Closing date: 19-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Feltarbeider/miljøterapeut - Ungdom og fritid

Utekontakten er en avdeling under Ungdom og fritid og er en del av kommunens tilbud til ungdom/unge voksne. Virksomheten retter seg mot ungdom som ikke, eller i utilstrekkelig grad, er fanget opp av det øvrige hjelpeapparatet. Utekontakten har 7 ansatte og en arbeidsplan med forskjøvet arbeidstid, 2 kvelder i uken.

i har følgende ledige vikariat:
Vikariat 1: Ledig omgående og til og med 31.01.2018, med mulighet for forlengelse.
Vikariat 2: Fra 01.05.2017 til og med 30.06.2018, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

Utekontakten søker feltarbeider med ansvarområdene oppsøkende virksomhet, oppfølging av ungdom, tverrfaglig samarbeid, foreldreveiledning, nettverks- og tiltaksarbeid. Feltarbeider vil også kunne bli pålagt noe foredragsvirksomhet på skoler, foreldremøter og lignende.

Kvalifikasjoner:
Vi søker fortrinnsvis nyutdannete sosionomer eller barnevernspedagoger.
Annen utdanning kan vurderes, dersom det foreligger relevant praksis.
Erfaring fra oppfølging av ungdom og samarbeid med tiltaksapparatet er ønskelig, og et nært samarbeid med familier og offentlige etater gjør at personlig egnethet og evnen til samarbeid vil bli vektlagt.
Du må kunne arbeide selvstendig og kunne håndtere uforutsette hendelser.

Søker må ha førerkort klasse B.
Gyldig politiattest av nyere dato må vises ved tilbud om stilling.

Utdanningsretning:
Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole

Vi tilbyr:
Stillingen lønnes som miljøterapeut, kode 667501 med kr. 386900 - 447200 pr. år.
Alternativt lønnet som miljøarbeider, kode 657210 med kr. 282000 - 384700 pr. år.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anja Proskurnicki Avdelingsleder, phone: +47 90589824, email: Click here

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com