SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Familieveileder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Gjettum

Employer: Bærum kommune

Reference: 3056645105

Closing date: 12-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Familieveileder - Barnevernet - tiltak

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg
Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med ca. 180 faste stillinger. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, assisterende barnevernsjef m/stab og 9 avdelinger. Mottak/barnevernvakt, barn, ungdom, omsorg, tiltak, administrasjon og 3 avdelinger for botiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Vi har etablert egen avdeling for tiltak som har ca. 22 stillinger fordelt på bl.a. familieterapeuter, COS terapeuter, Marte Meo- og miljøterapeuter, og et eget FFT team på 3 psykologer. Avdeling tiltak arbeider med hjemmebaserte tiltak i familien for å styrke foreldrekompetansen. Vi har også etablert forskjellige gruppetiltak som dekker målgruppen 7-20 år. Barneverntjenesten vil fra høsten 2016 også ha et eget MST-CAN team.
Avdeling tiltak holder til i Sandvika.

Arbeidsoppgaver:

Familieveiledning som et endringstiltak i familien
Fokus på systematikk og struktur i den kliniske tilnærmingen
Fokus på samspillsintervensjoner for å styrke barn-foreldrerelasjonen
Fokus på å sikre at barn og unge har en forsvarlig omsorg
Samtaler med barna og ungdommene for å kvalitetssikre tiltaket vi setter inn i familien
Deltakelse i gruppetilbud for barn og unge i alderen 7-20 år som faller utenfor vanlige fritidstilbud
Høy bevissthet på og bruk av barnevernfaglig evidens og kunnskap i vår faglige tilnærming
Det må påberegnes noe ettermiddag/kveldsarbeid for å imøtekomme familienes behov

Kvalifikasjoner:
Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid.
Relevant videreutdanning ift. hvordan få til endring i familier som lever i vanskelige livssituasjoner
Kompetanse om relevante terapeutiske og teoretiske metoder/tilnærminger i arbeid med familier og barn/unge
Erfaring fra barneverntjenesten er ønskelig
Erfaring fra terapeutisk endringsarbeid vektlegges
God evne til analytisk tenkning og kunne omsette dette til praktisk handling
God skriftlig og muntlig framstillingsevne i kartleggingsarbeid og rapportskriving
Førerkort klasse B
Originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til et evt, intervju
Alle som arbeider i barnevernet må framvise gyldig politiattest som ikke må være eldre enn 3 mnd. Denne skal imidlertid ikke vedlegges søknaden.

Menn oppfordres til å søke!!

Personlige egenskaper:
Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og planmessig
Evne til refleksjon over egne holdninger og verdier
Engasjert og styrkefokusert
Handlingsrettet og målrettet
Evne til å stå i krevende/tunge oppgaver
Opplever veiledning som nyttig og en forutsetning for kvalitetssikring av det barnevernfaglige arbeidet
Evne til å jobbe i team med andre kolleger, og samarbeid med øvrig hjelpeapparat vektlegges
Godt humør!!

Vi tilbyr:
Arbeid i en barneverntjeneste som er:
en av Norges største barneverntjenester
aktivt deltar på mange faglige utviklingsarenaer
prøver å være i forkant i den faglige utviklingen
tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget
har gode forsikrings- og låne- og pensjonsordninger
Firmahytter/leiligheter
Treningstilbud
Kulturtilbud
En arbeidsplass som er utviklingsorientert og endringsrettet, og som setter arbeidsmiljø i høysetet
Bærum kommune legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Stillingen er plassert i stillingskode fagkonsulent, kode 655941, kr 400 300 - 483 000. Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com