SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagutviklingssykepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Østerås

Employer: Bærum kommune

Reference: 3489564239

Closing date: 14-08-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Fagutviklingssykepleier 100 % fast stilling - Avdeling Øvrevoll

Hjemmebaserte tjenester - distrikt Østerås består av 3 avdelinger - Hosle, Eiksmarka og Øvrevoll.

Avdeling Øvrevoll har en sammensatt gruppe av fagpersoner med forskjellig bakgrunn.
Vi yter tjenester til hjemmeboende - uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt som samorganisert hjemmehjelp og hjemmesykepleie.
Vårt fremste mål er god kvalitet på våre tjenester, og den enkelte ansatte er vår viktigste ressurs for å nå dette.
Bærum Kommune fokuserer på å gi brukerne mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på selvhjulpenhet og mestring av hverdagsaktiviteter.
Hverdagsrehabilitering er innført som metode og hverdagsmestring som et tankesett.

BRENNER du for faget? TØR du gå foran, inspirere og lede andre? Har du STYRKE og MOT til å nå dine mål – samtidig som du er ydmyk nok til å forstå at du trenger å samarbeide for å nå de? Er du villig til å møte våre brukere og ansatte med RESPEKT, OMSORG og GLEDE? Er du ÅPEN for at arbeidsprosesser hele tiden er i forandring? Vet du at DIN tilstedeværelse vil utgjøre en forskjell for våre brukere og ansatte?
Da ønsker vi deg hjertelig velkommen med på laget.

Vi har behov for fagutviklingssykepleier i 100 % fast stilling, dagtid, med arbeid hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver:

Direkte arbeid opp i mot tjenestens brukere.
Bidra til å sikre at retten til brukermedvirkning er ivaretatt.
Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester og at oppgaver som utføres er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk.
Kartlegge områder hvor det er behov for økt kompetanse og sørge for å kvalitetssikre opplæringstiltak.
Faglig veiledning, og undervisning.
Medansvar for at å sørge for at dokumentasjon følges opp, og at avdelingen oppfyller krav til dokumentasjon, med spesielt fokus på faglig forankrete tiltaksplaner og IPLOS registrering.
Sørge for at nødvendige rutiner og prosedyrer er utarbeidet, samt følge opp at disse følges opp.
Bidra til utvikling av godt arbeidsmiljø.
Nært samarbeid med avdelingsleder.
Planlegge, iverksette og følge opp opplærings- og utviklingstiltak.
Må kunne påta seg økt ansvar som bakvakt/ansvarsvakt.

Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier.
Relevant erfaring, gjerne fra leder og/ eller utviklingsarbeid.
Gjerne videreutdanning.
Ønskelig med erfaring fra hjemmesykepleie.
Gode datakunnskaper.
Må ha førerkort.
For helsepersonell kreves registrert HPR-nr. i CV. HPR-nr hentes fra Helsepersonellregisteret.
For stillingen kreves gode norsk kunnskaper. Innvandrer som søker stilingen og er fra land utenfor Skandinavia skal som et minimum ha bestått Norskprøve B2 skriftlig og muntlig.
Utdanningsretning
Helsefag

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Faglig dyktighet / allsidig erfaring.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Evne til fleksibilitet, samt arbeide selvstendig.
Løsningsorientert.
Evne til å tenke tverrfaglig, kvalitetsbevisst, effektiv og strukturert.
Reflektert og opptatt av etikk.
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr:
Et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø.
Dyktige og trivelige kollegaer.
Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.
Frihet til å påvirke egen arbeidsdag.
Mulighet til å påvirke utvikling, og forbedring av tjenesten.

Attester og vitnemål tas med på eventuelt intervju.
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Gyldig politiattest iht.§ 5-4 helse- og omsorgstjenesteloven må fremlegges før tiltredelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Alexandra Kristine Myrland Kjensteberg Avdelingsleder, phone: +47 67 50 89 65, cell: +47 954 86 994

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com