SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Sandvika

Employer: Bærum kommune

Reference: 2852377136

Closing date: 09-12-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Fagleder 100% fast- Barneverntjenesten - Avd. tiltak

Tiltaksavdelingen i Barneverntjenesten har ca. 22 stillinger, og kan tilby differensierte hjelpetiltak til barn og unge i alderen 0-18 og deres familier. Dette omfatter alt fra støttekontakt, individuelt/grupper, COS-veiledning til foreldre med små barn, familieveiledning til familier med ulike utfordringer samt tilbud om FFT(Funksjonell familieterapi) til ungdomsfamilier.

Faglederne har veiledningsansvar i avdelingen. Fagleder blir et viktig bindeledd til avdelingsleder, og er med på å gjennomføre og vedlikeholde den til enhver tid faglige standard i tiltaksarbeidet. Faglederne utgjør sammen med avdelingsleder avdelingens lederteam.

Arbeidsoppgaver:

Veiledning av familieveilederne/miljøterapeutene i avdelingen.
Oppfølging av den enkeltes progresjon i saker, og sikre fokus på strukturert og systematisk arbeid i sakene. Dette siste innebærer at vedkommende må være en dynamisk person, opptatt av nyere forskning og kunnskap i barnevernsfeltet.
Ansvar for gjennomgang og fordeling av henvisninger, og å sikre en effektiv gjennomgang og prosess i den enkeltes arbeid med sakene.
Personen må vise stor grad av evne til analytisk tenkning.
Sikre at den enkelte medarbeider ivaretas for å kunne stå i krevende oppgaver.

Kvalifikasjoner:
Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid med videreutdanning innenfor relevante fagområder; barnevern, familieterapi, kognitiv atferdsterapi, veiledningsmetodikk, videreutdanning med fokus på samspill foreldre - spe-/småbarn.

Vedkommende bør ha 1.linje-erfaring, eventuelt erfaring fra arbeid med barn, unge og familier innenfor kontekster barnevernet naturlig samarbeider med.
Det vektlegges særlig at vedkommende har stått i krevende veiledningssituasjoner, og har hatt ansvar for veiledning av kolleger.
Vedkommende må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper:
Det legges vekt på gode samarbeidsevner og evne til analytisk tenkning og gjennomføring av faglige beslutninger.
Vedkommende må evne å arbeide selvstendig, være en viktig bidragsyter til faglig utvikling i avdelingen samt evne å inspirere og engasjere.
Vedkommende bør være dedikert til oppgaver han/hun blir satt til.
Personlig egnethet vekltlegges.

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling, og høy faglig kvalitet på det arbeidet vi utfører.
En avdeling med høy kompetanse på familiearbeid, og med fokus på å tilby hjelp som vi vet virker.
Vi har fokus på kompetanseheving, og støtter opp om videreutdanning.
Bærum har gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger.
Tilgang til firmahytter/-leiligheter.

Alle som skal utføre arbeid på vegne av barnevernet må framvise gyldig politiattest. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Den skal ikke vedlegges søknaden.
Originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tar du med til et eventuelt intervju. Gyldig legitimasjon må framlegges.

Stillingen er normert som fagleder kode 853006 kr 435 000 - 560 000.

Stillingen er ledig omgående.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jorunn Eitrheim avdelingsleder, phone: +47 930 55 785

Contact person:

Alis Gulden fagleder, phone: +47 458 65 240

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com